Abigail er utdannet landskapsarkitekt ved Ball State University’s College of Architecture and Planning (2011). I forbindelse med hovedoppgaven reiste hun som utvekslingsstudent til Porto Alegre, Brasil, og skrev om oppgradering av uformelle bosetninger. I tillegg har Abigail en mastergrad i Urban Development Planning fra University College London (2013) hvor hun fordypet seg i urbant jordbruk. Under studietiden fikk hun også jobberfaring som praktikant hos Rundell Ernstberger Associates i USA. Her fikk hun erfaring med prosjektering av torg, universiteter, skoler og byplaner.

I starten av 2013 begynte hun hos tegn_3 hvor hun jobber med både landskapsarkitektur og byplanleggingsprosjekter.

 

Ahmed Alaydi

Arkitekt / Urbanist

D +47 45 48 08 90

ahmed.alaydi@tegn3.no

Ahmed har en master i arkitektur både fra Lebanese American University (2013) og Lund University (2015).  Han har spesialisert seg på bærekraftig urban design. Etter studiene har han arbeidet i Beirut som arkitekt med boligprosjekter og i Stockholm som arkitekt og byplanlegger på Brunnberg och Forshed arkitektkontor. I tegn_3 jobber Ahmed med byutvikling- og arkitekturprosjekter hvor han fokuserer på miljø og bærekraftig utvikling i alle planleggings- og designfaser. Ahmed er også en profesjonell historieforteller med mange års opptreden i forskjellige land, og det er derfor naturlig å bruke hans erfaring som historieforteller i alle hans designprosjekter.

Alv Skogstad Aamo

Faglig leder Plan og urbanisme /
Urbanist / Arkitekt MNAL

D +47 97 49 76 29

alv.aamo@tegn3.no

Alv er arkitekt og urbanist med arbeidsfelt innen prosjektledelse, byplanlegging og arkitektur. Han har vært ansvarlig for større regulerings- og områdeplaner, samt arbeidet på overordnet nivå med Oslo kommuneplan og med byutvikling knyttet til infrastruktur / knutepunkt (Fornebubanen). Han er ansvarlig for konseptutvikling og gjennomføring av større byutviklingsprosjekter fra konkurransefase til planvedtak. Alv har videre arbeidet med utforming av medvirkningsprosesser, arkitektkonkurranser, programmering og evalueringsarbeid. Han har utarbeidet veiledermateriale i forbindelse med bevaring og områdeutvikling samt vært engasjert som sensor ved NTNU og foreleser ved AHO, NTNU, OAF, Norsk Form. Han har publisert artikler i norske og internasjonale tidsskrifter, samt utstillinger for Norsk Form, og deltatt i ulike forskningsoppdrag for statlige og kommunale oppdragsgivere. Alv er oppnevnt som juryrepresentant for NAL i en rekke åpne og inviterte konkurranser. Alv Skogstad Aamo leder for tiden oppbygging og strategisk satsing på urbanismefeltet i tegn_3.

Andre Haugen

DAK-ansvarlig / Teknisk tegner

D +47 97 14 38 25

andre.haugen@tegn3.no

Jobbet med:

Frogner Melvold 1-10 skole
Ullerntunet helsehus

André Haugen har i lenger tid jobbet som konsulent i tillegg til de stedene han har vært fast ansatt. Han har derfor jobbet innenfor en rekke ulike disipliner både på landbasert og offshoresiden som for VVS, EL, RIB, ARK med mer, samt flere mindre firmaer som har produsert lager innredning, kontor innredning, møblement, hvitevarer og flere like typer av inventar. Han har også med dette vært innom en rekke ulike tegneprogrammer som han behersker godt og eller meget godt, herunder REVIT, Microstation, AutoCad, PDMS og Adobepakken. André er DAK-ansvarlig i tegn_3.

André er utdannet arkitekt fra Arkitektur College ved Universitet i Porto og Polyteknisk arkitekturskole i Valencia. Han har god prosjekteringserfaring, tegneferdigheter, konstruktiv kunnskap og stort interesse i kompleksitet, analyse og tverrfaglig arbeid. André er fokusert på bærekraftig arkitektur og har god kjennskap til EUs energisertifikasjon og universell utforming. André har god erfaring og kunnskap innen analysearbeid, konseptutvikling, prosjektering, spesielt for bolig og omsorgsbygg, skolebygg og rehabilitering. Hans viktigste verktøyer er Revit, AutoCAD, Photoshop, Office verktøyer og håndskisse. Men han jobber også med ArchiCAD, SketchUp, Illustrator, Ecotech, FormeIt og Vasari. André er interessert i byggeskikk og særlig med å integrere arkitektur i bymessige/naturlig-, sosial- og kulturellsammenheng.
 

Anita Moum

Seniorrådgiver / Sivilarkitekt ph.d.

D +47 93 60 34 00

anita.moum@tegn3.no

Anita er utdannet sivilarkitekt med en doktorgrad i innføring og bruk av ny teknologi (som BIM) i prosjekteringsprosessen (2008). Hun er seniorrådgiver i den tverrfaglige gruppen Utvikling og analyse i tegn_3. Anita arbeider i skjæringsfeltet mellom folk, prosesser og teknologi - knyttet til ledelse, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Hun har 10 års praktisk erfaring som arkitekt og prosjektleder i Tyskland, samt 14 års fartstid innen forskning på NTNU og SINTEF Byggforsk.

Anna Holand

Landskapsarkitekt MNLA

I permisjon

D +47 92 88 57 90

anna.holand@tegn3.no

Jobbet med:

NTNU campusutvikling

Anna har master i landskapsarkitektur fra Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (2016). Hennes lidenskap ligger i grensesnittet mellom medvirkning og tidligfase design. Hun spesialiserer seg derfor innen tidligfase konseptutvikling, prosessdesign og medvirkning. Hun har erfaring fra prosjekter innen campusutvikling og overordnet masterplanlegging. Anna jobber i tillegg aktivt som scenekunstner, hvor hun produserer og reiser rundt med forestillinger med samfunnsaktuelle tema. Denne evnen til å ta tak i problemstillinger og løfte frem ulike perspektiver på nye måter er både nyttig når hun jobber med medvirkning så vel som design. Anna er engasjert som styremedlem i NLA og sitter i programkomitéen for IFLA-kongressen 2019.

Anne Breivi

Sivilarkitekt / Interiørarkitekt

D +47 45 21 05 52

anne.breivi@tegn3.no

Anne Breivi har eksamen både fra Oxford Brookes University og fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Hun har 28 års  bred kompetanse innfor  interiør -og arkitekturprosjektering  for diverse bygningstyper( bolig, bibliotek, skole og næringsbygg).
I en rekke eksiterende og nye kontorbygg har hun hatt rollen både som arkitekt og interiørarkitekt. Hun har lang erfaring og  god forståelse for brukerprosesser.
Anne har opparbeidet spisskompetanse innenfor universell utforming, og  hun var med i startfasen da Universell utforming AS ble opprettet i 2009.
Anne har bidratt med profilering av Norge gjennom prosjekter hun har utført som Verdensutstillingen i Sevilla med LPO Arkitekter og
Profilhåndbok for norske utenriksstasjoner som hun har skrevet sammen med arkitekt Torstein Ramberg.

Anne Ervik Andresen

Teknisk tegner

D +47 73 56 27 12

anne.ervik.andresen@tegn3.no

Jobbet med:

Bruhagen skole
Energibygget

Anne Ervik Andresen har lang erfaring som Teknisk tegner og prosjektmedarbeider fra ulike arkitektkontor. Har skaffet seg erfaring innen skoler, kontorbygg, helsebygg og idrettsanlegg. Gode tegneferdigheter med ulike tegneprogrammer som Revit, Archicad og Autocad.

Anne Kristine Kleppan

Master int. ark

D +47 93 46 03 43

anne.kristine.kleppan@tegn3.no

Anne Kristine er utdannet interiørarkitekt og møbeldesigner fra Statens håndverk – og kunstindustriskole i Oslo.
Senior interiørarkitekt med over 20 års lang og bred erfaring fra større arkitektkontorer og som selvstendig næringsdrivende over flere år.
Anne Kristine har designet totalkonsepter innenfor områdene - kontorer, private hjem, ambassader, terminalområder, spisesteder, kantiner og treningsarealer.
Hun er en allsidig interiørarkitekt som er vant til å jobbe innen ulike stilretninger og konsepter. Anne Kristine jobber med hele prossesen fra planløsninger og konstruktive endringer til
utforming av spesialdesign, møblering og til slutt valg av møbler og tekstiler. Hun skaper miljøer tilpasset stedets arkitektur og tilpasser oppdragsgivernes ønsker til 
interiører som fyller deres behov og ønsker.

Aroa Alvarez Reina

Faglig leder Arkitektur Trondheim / Arkitekt

D +47 97 00 64 16

aroa.alvarez.reina@tegn3.no

Jobbet med:

Hommelvik ungdomsskole
Alf Nebbs gt - Blokk A
Selbu ungdomsskole

Aroa har master i arkitektur fra Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona) fra 2002. Siden da har hun jobbet på flere kontorer og har drevet eget firma i fem år.
Aroa har opparbeidet seg bred kompetanse i arkitekturprosjektering av offentlige og private bygninger og noen prosjekter innen landskapsarkitektur, både i Barcelona og Trondheim. Hun har også erfaring med industrialisert bygging og energieffektivisering.

Asgeir Jørgensen

Leder kvalitet og prosjektstyring / Sivilarkitekt MNAL

D +47 90 58 79 51

asgeir.jorgensen@tegn3.no

Jobbet med:

Ullerntunet helsehus
Persaunet helsesenter
Skagerak Arena

Asgeir har lang og bred erfaring med arkitekturprosjektering og prosjekteringsledelse innenfor helse-, kontor-, skole-, leilighets- og stadionprosjekter. Han har arbeidet mye med bruk av 3D og fotorealistisk visualisering, og har i tillegg kompetanse innen risikostyring og HMS i prosjektering og utførelse. Asgeir er daglig leder i tegn_3.

Bente er utdannet sivilarkitekt fra Arkitekthøyskolen i Oslo (1997). Hun har lang erfaring med prosjektering og detaljering av store og små prosjekter, med hovedvekt på boliger, omsorgsboliger, psykiatrisk sykehus og kirkebygg. 

Carmen Isabell Schmidt

Sivilarkitekt / Dipl.Ing. arkitekt

D +47 93 09 00 27

carmen.isabell.schmidt@tegn3.no

Jobbet med:

Ullerntunet helsehus
Pir Syd
St. Olav Videregående Skole
Campus Ringerike
EGE2010

Siden Carmen startet å studere i 2000 har hun fokusert på bærekraftige byggingskonsept og tverrfaglig arbeid. Utover sin rolle som oppdragsansvarlig arkitekt, tverrfaglig koordinator og byggeleder, har hun beholdt fokuset på temaet bærekraftige byggingsbegreper i Tyskland, Island og Norge. 

For å nevne noe av det hun har jobbet med:
German Post Service New Headquarters / Bonn 1998-2002
Reykjavik University New Main Building / Reykjavik 2006-2009
EGE – Energi- og gjenvinningsentralen / Oslo 2010 - 2012

Catharina Kristoffersen Skei har 7 års erfaring som interiørarkitekt og er utdannet Interiørarkitekt MNIL fra Griffith College Dublin (2010). Hun har siden jobbet hos tegn_3 og skaffet seg særlig erfaring med arbeidsplassutforming, spesielt i form av ombygginger, omorganisering samt rehabiliteringsprosjekt fra tidlig fase til detaljering, med høy fokus på samarbeid med ledelse og brukere. Hun har også erfaring med skole, i form av nybygg, samt også cafè og butikk.

 

Cecilie Espedokken Vik

Landskapsarkitekt MNLA

D +47 95 11 03 86

cecilie.vik@tegn3.no

Jobbet med:

Turvei Porsgrunn-Skien
Tosterødberget vgs.

Cecilie Espedokken Vik er utdannet landskapsarkitekt fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet våren 2017, med ett års utveksling på Lincoln University i New Zealand. Cecilie skrev masteroppgave om urbane naturområder, med fokus på å balansere hensynet til biologisk mangfold med tilrettelegging for menneskelig aktivitet, et arbeide hun mottok Aspelin Ramm-prisen 2017 for! Underveis i studiet har hun fokusert på fag som tar opp den økologiske siden av profesjonen, i tillegg til detaljplanlegging og stedsutvikling. Cecilie begynte hos tegn_3 i august 2017.

Christian Klinge

CEO tegn_3 /
Head of Innovation Architecture & Design

D +45 50 51 89 85

christian.klinge@afconsult.com

David Henry Julian Sperber Huntly-Grant

Arkitekt MNAL

D +47 45 45 63 63

david.huntly-grant@tegn3.no

Jobbet med:

EGE2010
Hurdal skole- og kultursenter
Greåker vgs
Skagerak Arena
St. Olav Videregående Skole

David er utdannet Arkitekt ved Edinburgh University og Glasgow Art School (1989) og var beste Student i Skottland (vinner av RIAS-medal ) B(hons)Arch, Dip arch. Han har lang internasjonal erfaring med utvikling, prosjektering og gjennomføring av mange forskjellige byggtyper i Tyskland, Østerrike, Sveits, Norge og Storbritannia. Han har prosjektert og gjennomført en rekke av ulike og varierte større og små prosjekter innenfor bolig, kontor, kultur, idrettsanlegg, helse, skole og næringsbygg. 
 

Eirik Erstad

Teamleder Arkitektur Oslo / Arkitekt MNAL

D +47 99 64 27 28

eirik.erstad@tegn3.no

Eirik Erstad er utdannet arkitekt fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og University of Houston i Texas, hvor han var ferdig vinteren 2016. Masteroppgaven hans omhandlet bruken av dagslys som arkitektonisk element i et livssynsnøytralt seremonirom. Hans kompetanse innenfor blant annet Revit, Adobe, Sketchup og Rhino vil styrke vår satsing på konseptutvikling og visualisering av ideer. Eirik begynte hos tegn_3 januar 2017.

I permisjon.

Eli Maria Eeg-Henriksen er utdannet landskapsarkitekt fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (nå NMBU) og California Polytechnic State University. 

Siden 2013 har Eli Maria jobbet i tegn_3 med landskapsarkitektur- og byplanleggingsprosjekter i alle faser fra mulighetsstudie og konseptutvikling til detaljtegninger og byggeoppfølging. Eli Maria har hatt nøkkelroller i større sykkel- og gateopprustningsprosjekt, samt arbeidet som prosjekterende og fagansvarlig med sykehjem, skole, barnehage, næringseiendom og vassdrag.

Eli Marie Angen har 11 års erfaring som interiørarkitekt, og er utdannet ved Norges Kreative Fagskole i Oslo (2007). Eli Marie har siden jobbet i tegn_3 og skaffet seg erfaring innen kontorbygg, bolig, idrettsanlegg, skole og helsebygg. Hun utarbeider interiørforslag til boliger og offentlige rom, jobber med farge, form, møblering, materialbruk og universell utforming. Hun har gode ferdigheter med tegneprogrammer som Revit og ArchiCAD og illustrative programmer som InDesign, Illustrator og Photoshop.

Elin Svensson

Planlegger

D +47 41 35 48 42

elin.svensson@tegn3.no

Gunhild Solem Eidsvik er utdannet Master i Arkitektur ved NTNU 2009. Som arkitekt med spesialisering i planlegging, har hun en særlig kompetanse knyttet til tidlig fase, konseptutvikling, by- og stedsformingsoppgaver. Hun har bred erfaring fra alle faser i planprosesser inkludert mulighetsstudier, analyser, prosess- og prosjektledelse, innenfor både offentlig og privat sektor. Strategisk arbeid, kartlegging og medvirkning inngår i hennes kjernekompetanse. 

Hanne Bendixen

Urban designer /
Arkitekt MNAL RIBA Part 1

D +47 92 45 82 77

hanne.bendixen@tegn3.no

Hanne er utdannet Urban Designer og Arkitekt MNAL RIBA PART 1. Hun har en BA (Hons) Architecture RIBA Part 1 fra Westminster University og en MSc Architecture with specialization in Sustainable Urban Design fra Lunds Tekniska Høgskola. Under studiet har hun hatt praksis både i London hos Burd Haward Architects og i Oslo hos Kritt Arkitekter AS hvor hun var i nesten to år. I sin masteroppgave, ‘Marka – Ideas on the edge’, var et av hovedspørsmålene ideen om hvorvidt man skal flytte markagrensa for å få plass til Oslos voksende befolkning. Oppgaven presenterte en visjon for å transformere elveområdet rundt Alna ved Ammerud/Grorud og på den måten fortette innenfor bygrensa samt skape mulighet for en ny markagrense. Etter studiene har hun jobbet som prosjektarkitekt hos Plan- og bygningsetaten i Oslo med et bredt spekter av oppgaver innen byutvikling. Hanne har vært ansatt i tegn_3 siden november 2016.

Hanne Reidun Brobak er utdannet Master i Arkitektur ved NTNU 2008. Hanne har arbeidet mye med mulighetsstudier, blant annet for nye boligprosjekter/boligområder, omsorgsboliger, undervisnings-/forskningsbygg og næringsområder. Hun har også erfaring med arkitekturprosjektering av mindre og mellomstore prosjekter herunder bolig- og skoleprosjektering. Hun har i flere prosjekter hatt rollen som oppdragsansvarlig. Hanne har i tillegg god erfaring fra reguleringsplanarbeid og offentlig saksbehandling i henhold til Plan- og bygningsloven.

Henning Aschim Wien er utdannet Master i Arkitektur ved NTNU (2011). Hans masteroppgave tok for seg eksemplifisert stedsutvikling av en bygdeby gjennom stedsspesifikke grep i tettstedet Gran på Hadeland. Han har gjennom studiet fordypet seg i tektonikk, trearkitektur og –konstruksjoner, foruten å ha jobbet med grafisk design og layout. Henning har erfaring fra Trondheim kommune, der han har jobbet med byggesaksbehandling, og har dermed god kjennskap til plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter. I tegn_3 har Henning jobbet for det meste med bolig- og helsebyggprosjekter, og fungert som ansvarlig søker i flere tiltak med stor variasjon: bl.a. bolig, skole, barnehage, industri, tekniske anlegg og jernbanetiltak.

Henrik Haver

Arealplanlegger / Sivilingeniør

D +47 97 74 87 67

henrik.haver@tegn3.no

Jobbet med:

Fv. 316 Noredalen, G/S-veg
Øystrand-Garberg
Svebergmarka 3. etappe
NTNU campusutvikling

Henrik er utdannet sivilingeniør innenfor byutvikling og urban design fra Universitetet i Stavanger, 2008. Henrik har jobbet i 4,5 år som saksbehandler på byplanavdelingen i Stavanger kommune. Der har han jobbet med planlegging på alle nivå, fra mindre detaljplaner, områdeplaner og kommuneplan. Henrik har god oversikt over offentlig forvaltning og planprosesser.

Hilde Nessa

Master i arkitektur / Planlegger

D +47 95 96 31 22

hilde.nessa@tegn3.no

Hilde Nessa var ferdig utdannet arkitekt ved NTNU 2016. Diplomarbeidet hennes var en mulighetsstudie av et transformasjonsområde nær Ålesund sentrum. I løpet av studiet har hun vært med på ulike workshops og jobbet blant annet som illustratør i A, tidsskriftet for arkitekturstudenter. Hilde begynte hos tegn_3 april 2017.

Ida W. Nilsen

Byggesaksrådgiver / Planlegger

I permisjon

D +47 97 08 69 22

ida.nilsen@tegn3.no

Jobbet med:

Holtet stasjonsområde
Østfoldbanen stasjonstiltak
Dobbeltspor Vestfoldbanen
Ladebyhagen
Kværnerbyen

I permisjon.

Ida har en bachelor of built environment/architectural studies fra Queensland university of technology i Australia, og videreutdanning i prosjektledelse og innovasjonsledelse ved Høgskolen i Oslo. Hun har jobbet med areaplanlegging på ulike nivå, og har særlig erfaring fra store samferdselsprosjekter. Hun har inngående kunnskap om plan- og bygningslovgivning, og er fagansvarlig for byggesaksrådgivning hos tegn_3.

Inger Beate Arnevik

Landskapsarkitekt

D +47 99 25 00 55

inger.beate.arnevik@tegn3.no

Inger Beate Arnevik er utdannet landskapsarkitekt fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås  (NMBU) i 2017, med et halvt år utveksling på Wageningen university i Nederland.

Hun arbeidet med temaet bærekraftig mobilitet i mellomstore byer som avsluttende masteroppgave ved NMBU. I løpet av studietiden har hun fokusert på by- og gateutforming, samferdsel og stedsutvikling. Inger Beate ble ansatt hos tegn_3 september 2017.

Ingerd Husøy Høknes

Faglig leder interiørarkitektur /
Interiørarkitekt MNIL

D +47 92 85 97 69

ingerd.husoy@tegn3.no

Jobbet med:

Rammeavtale Skatteetaten

Ingerd er interiørarkitekt fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Med 16 års erfaring som selvstendig næringsdrivende har hun gjennomført et bredt spekter av prosjekter. Hovedvekten har ligget offentlige bygg som skoler, sykehjem, rusbehandlingssenter og badeanlegg. I tillegg har hun satt preg på mange næringsbygg i og rundt Molde. Hun er opptatt av universell utforming som en integrert del av arkitekturen, og brenner for at interiørene hun former skal være funksjonelle og bidra positivt til brukernes trivsel.

Hun er spesielt interessert i møbeldesign, og har designet møbler til mange prosjekter. Hun har også drevet møbelbutikk parallelt med virket som interiørarkitekt, og har dermed god kjennskap til møbelbransjen.

De siste fire årene før hun begynte hos Tegn_3, jobbet hun med stedsutvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune. Hun har vært jury i flere arkitektkonkurranser.

Ingrid Fordal Nålsund har en bachelorgrad i landskapsarkitektur fra NMBU og en master i landskapsarkitektur med en spesialisering i ‘urban design’ fra Universitetet i København. Hun har erfaring innen prosjektering, områdeanalyse og produksjon av materiale til prosjektpresentasjoner fra praksisperioder i både Norge, København og Amsterdam. Ingrids masteroppgave handler om en gatefornyelse i et urbant nabolag i Haag. Denne oppgaven ble skrevet i forbindelse med praksisoppholdet i Amsterdam. Ingrid interesserer seg særlig for leveligheten i byer og hvordan man kan legge til rette for positive og fordelaktige livsstilmønstre for mennesker - som et ledd i en bærekraftig urban utvikling. Ingrid har også fra tidligere en Bachelor i kunst fra Kunsthøyskolen i Bergen.

Irina Haldorsen

Byggesaksrådgiver

D +4748242480

irina.haldorsen@tegn3.no

Irina Haldorsen er utdannet bygningsingeniør fra Høgskolen i Narvik (2007). Hun har bakgrunn som byggesaksrådgiver for større konsulentfirmaer og har inngående kunnskap om plan- og bygningslovgivning. Irina har også erfaring med arbeidsoppgaver som vegprosjektering, miljøsanering av bygg, byggeledelse, skadetaksering m.m.. Siden mars 2017 har Irina jobbet hos tegn_3 som byggesaksrådgiver.

Iselin Linga

Rådgiver / Master i arbeids- og organisasjonspsykologi

D +47 93 00 66 65

iselin.linga@afconsult.com

Jobbet med:

NTNU campusutvikling

Jeff Forbes

Planlegger / Arkitekt

D +47 96 69 03 96

jeff.forbes@tegn3.no

Jobbet med:

Holtet stasjonsområde
Kolbotnhallen
Sluppen
Campus Ringerike
Grindløkken

Jeff er arkitekt og byplanlegger med erfaring fra alle nivåer av byutvikling, fra individuelle boliger til bydelsplaner. Han spesialiserer seg på forbedringer av eksisterende nabolag og har lang erfaring med å jobbe tett med innbyggere, politikere og byplanleggere om utfordrende urbane prosjekter. I Storbritannia har han jobbet på store offentlige og private utbygginger i London, inkludert London 2012 Olympic Masterplan. Han har internasjonal erfaring i Sri Lanka og Vest-Afrika, hvor han jobbet med lokalsamfunn og myndigheter for å oppgradere slumområder. I tegn_3 arbeider Jeff i plangruppen med å utvikle designkonsepter og strategiske tilnærminger til et bredt spekter av prosjekttyper.

Jon Annar Støvne

Arkitekt / Ingeniør

D +47 41 10 43 67

jon.stovne@tegn3.no

Jobbet med:

Bruhagen skole
Energibygget

Jon Annar er utdannet ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole (1977). Han har yrkeserfaring fra en rekke arkitektkontor i Trondheim. Oppgavene har vært fra skisseprosjekt til ferdig bygg. Innhenting av oppdrag, kostnadsoppfølging, samarbeid med riksantikvar / byantikvar, offentlige myndigheter og byggeledelse.

Karen Naalsund

Interiørarkitekt MNIL

D +47 92 83 06 05

karen.naalsund@tegn3.no

Jobbet med:

Hybelhus Mære Landbruksskole

Karen Naalsund har en master i interiørarkitektur og møbeldesign fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2016). Masteroppgaven handlet om rom sin påvirkning på mennesker, med fokus på miljøpsykologi, universell utforming, orienteringsdesign og sanselig arkitektur. Karen begynte hos tegn_3 i januar 2017.

Kjersti Bjørkeng Størdal

Leder tegn_3 Trondheim /
ph.d. Organisasjon og endring

D +47 93 08 77 17

kjersti.bjorkeng.stordal@tegn3.no

Jobbet med:

Regjeringskvartalet

Kjersti Bjørkeng Størdal er daglig leder for tegn_3 Trondheim. Hun er en aktiv deltager i tegn_3s prosjekter med arbeidsplassutforming som fokus. Kjersti har kommet fra SINTEF hvor hun har drevet aktivt med utvikling og forskning på aktivitetsbaserte kontorløsninger. Kjersti har en doktorgrad i endringsledelse fra NTNU, med aktivitetsbasert arbeidsforståelse som fokus. Gjennom sitt arbeid i SINTEF har Kjersti drevet strategiske og medvirkningsbaserte endringsprosesser for ulike selskaper, så som Sparebank 1 SMN, Det Norske, Statoil, Geelmuyden Kiese, Mellomrom arkitekturpsykologi, Trondheim kommune og Drammen kommune. Kjersti har de siste to årene jobbet med utarbeidelse av Rom og funksjonsprogram for Regjeringskvartalet. Kjersti er en attraktiv foredragsholder og holder både internasjonale og nasjonale foredrag om arbeidsplassutvikling, aktivitetsbasert arbeidsforståelse, og praksisbasert endringsledelse. Hun er tilknyttet NTNU. Videre som faglærer i kurset Strategi og ledelse, og underviser 120 MBA studenter i året i praksisbasert endringsledelse.

Kjersti Erlandsen Tofte

Teamleder Landskap Oslo / Landskapsarkitekt MNLA

D +47 95 22 61 70

kjersti.tofte@tegn3.no

Jobbet med:

Loftesnes bru
Dobbeltspor Vestfoldbanen
E6 Vinstra - Sjoa
Sjetébrua
Gystadmarka Flerbrukshall

Kjersti er utdannet master i Landskapsarkitektur ved UMB, Ås (2010). Under utdannelsen har Kjersti fokusert på detalj- og designforming med særlig fokus på planter og materialbruk. Tema for masteroppgaven var bærekraftig materialvalg i landskapsarkitekturen, med fokus på trematerialer. Etter endt udannelse har hun jobbet i privat sektor, og har ervervet god erfaring samferdselsprosjekter, skoler og barnehager med fokus på bærekraftig landskapsforming.

Kristin har utdannelse i grafisk design, markedsføring og økonomi. Hun har tidligere jobbet som produktsjef og markeds- og informasjonskoordinator. I tegn_3 jobber Kristin som grafisk designer og har utarbeidet grafisk materiale for arkitekt-, plan- og landskapsgruppen siden 2006. Hun jobber i tillegg med markedsrelaterte oppgaver og utarbeidelse av tilbud. Hun bistår arkitektgruppen med utarbeidelse av tegninger i ulike prosjekter. Hun har svært gode datakunnskaper og jobber i programmene Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Revit, ArchiCAD, AutoCAD samt Office-pakken.

Kristin Bjørseth

Tilbudskoordinator

D +47 90 77 33 78

kristin.bjorseth@tegn3.no

Kristine Smette

Arkitekt

D +47 95 98 04 82

kristine.smette@tegn3.no

Kristine Smette er utdannet Master i arkitektur fra Kunstakademiets Arkitektskole i København, med diplom fra avdelingen for Kulturarv, transformasjon og restaurering (vinter 2016). Etter studiene har hun arbeidet som arkitekt med detaljprosjektering av boliger og byggeplassoppfølging. Utover dette har hun erfaring fra skisseprosjekter og som ansvarlig søker.
I tegn_3 jobber Kristine med detaljprosjektering, hvor hun får god bruk for sin kunnskap og forståelse for BIM- prosjektering.

Lars Jørund Haugen er en rutinert arkitekt med eksamen både fra Arkitekthøgskolen i Oslo og fra The University of North London. Lars har erfaring fra arbeid med barnehage, skole, idrettsanlegg, sykehus, kontor, hytte og bolig. Han har arbeidet mye med prosjektering, tverrfaglig kontroll og prosjekteringsgruppeledelse, og har i tillegg kompetanse innen kvaltitetssikring, risikostyring og HMS i prosjektering og utførelse. Lars har fagkunnskap fra store, komplekse byggeprosjekter alt fra tidligfase, mulighetsstudie / konseptutvikling og programmering til detaljprosjektering og prosjektgjennomføring / byggeplassoppfølging.

Lene Angen Walstad

Interiørarkitekt

D +47 92 08 09 27

lene.walstad@tegn3.no

Marco Ciccone

Arkitekt

D +39 347 70 31 728

marco.ciccone@tegn3.no

Marco er utdannet ved IUAV University of Venice Architecture med en masteroppgave om utviklingen i Bjørvika, påbegynt etter et semester i utveksling på Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. Hans bakgrunn fra studier og arbeidserfaring er omfattende og rekker over forskjellige skala; restaurering til byplanlegging, fra skissering til detaljering. Han har en stor interesse i konseptdesign og illustrering gjennom tegninger og modeller. Marco bruker nå sine kunnskaper i prosjektutvikling gjennom håndverk og digitale verktøy.

Margit Hermundsgård

Seniorrådgiver og prosessleder / Cand.philol.

D +47 99 03 46 96

margit.hermundsgard@tegn3.no

Margit er seniorrådgiver og prosessleder innen strategisk arbeidsplassutforming. Hennes områder er brukermedvirkning, prosessledelse og fasilitering, workshops, og kartleggingaktiviteter som spørreundersøkelse, registrering og gåturer. I tillegg har hun lang erfaring med forskning og utvikling knyttet til Integrated Concurrent Engineering. Margit har hovedfag i språklig kommunikasjon ved NTNU, har tidligere jobbet som forsker ved SINTEF innen HMS-kultur og er medforfatter på boken Fasilitering, utgitt på Gyldendal Akademisk.

I permisjon.

Mari G. Thalberg er utdannet landskapsingeniør fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Mari er også utdannet interiørarkitekt (BA Hons) ved Griffith College Dublin (2010).  Siden januar 2015 har Mari jobbet i tegn_3 med landskapsarkitektur- og interiørprosjekter i ulike faser.  Mari har bla. jobbet med detaljtegninger, NS 3420 beskrivelser, møbleringsplaner og spesialdesign. I tegn_3 har Mari hatt rolle som prosjektmedarbeider i prosjekter innen skole, barnehage, lokal støyskjerming og universell utforming. Mari har tidligere jobbet som praktikant hos Zinc og interiørarkitekt hos Mellbye Arkitektur Interiør. 

Mari Skogland

Senior arbeidsplassrådgiver /
Interiørarkitekt ph.d. MNIL

D +47 95 84 50 13

mari.skogland@tegn3.no

Marie Schlytter

Faglig leder Arkitektur /
Arkitekt MNAL

D +47 92 04 85 95

marie.schlytter@tegn3.no

Jobbet med:

Nordkisa Skole
Kværnerbyen
EGE2010
E6 Vinstra - Sjoa

Marie er utdannet master i arkitektur ved BAS i 2005.

Hun har allsidig prosjekteringserfaring, fra bla skoler, boliger og broer, og har jobbet i alle faser fra analyse, konseptutvikling og programmering, til oppfølging på byggeplass.

Som oppdragsansvarlig  har hun lang erfaring fra samarbeid med byggherre og brukere, de ulike fagdisipliner, og med utførende. Hun har også vært prosjekteringsgruppeleder.

Markus Domaas Lindahl

Urbanist / Planlegger / Arkitekt MNAL

D +47 41 64 33 11

markus.lindahl@tegn3.no

Markus Domaas Lindahl er utdannet Master i Arkitektur ved AHO (2016). Kjernekompetansen ligger i analyse av komplekse bysituasjoner, transformasjon og gjenbruk, byplangrep og offentlige rom. Gjennom arbeid i byutviklingsavdelingen i PBE, Oslo, har han god kjennskap til byutviklingsprosesser og samarbeid i områder med kompleks eierstruktur. I tegn_3 jobber han med regulering og tidligfaseprosjekter knyttet til byutvikling.

Marte Tingstad Grav

Teamleder Arkitektur Oslo / Arkitekt

D +47 98 68 86 06

marte.grav@tegn3.no

Marte har erfaring fra prosjektering av kontorbygg, kjøpesenter og ulike typer undervisningsbygg. Hun har ledet prosjekter gjennom alle faser, fra skisseprosjekt til detaljprosjektering og byggeplassoppfølging, og har erfaring som ansvarlig søker. Flere av prosjektene har bestått av både nybygg og rehabilitering. Marte er opptatt av kvalitet og bærekraftige valg av materialer og løsninger.

Marthin Okeke

Arkitekt

D +47 46 93 24 14

marthin.okeke@tegn3.no

Jobbet med:

Bruhagen skole
Hybelhus Mære Landbruksskole

Marthin har erfaring med prosjektering og planlegging innenfor diverse bygningstyper, (bolig, kontor, og næringsbygg) samt erfaring med konseptuel prosjektering i forbindelse med mulighetsstudier konkurranser og parallelloppdrag. Erfaring i bruk av DAK systemer, superbruker på Revit Architecture (BiM). Erfaring som oppdragsansvarlig

Mona Graftås

Faglig leder Arkitektur /
Sivilarkitekt MNAL

D +47 40 87 06 93

mona.graftas@tegn3.no

Jobbet med:

IKEA Leangen
Kværnerbyen
Bærum sykehus
Østfoldbanen stasjonstiltak
Lerkendal Stadion

Mona har en allsidig kompetanse innen arkitekturprosjektering med saksbehandlingsansvar mot offentlig myndighet. Som disiplinleder ARK har hun ledet og koordinert disiplinens arbeid og påsett at dette er utført iht. til kontraktens spesifikasjoner og i samsvar med framdriftsplaner og budsjetter. I tillegg kommer utarbeidelse av tilbudsdokumentasjon, detaljprosjektering og byggeplassoppfølging samt oppfølging av grensesnitt mot andre disipliner.

Nina Dillingøen

Leder tegn_3 Oslo /
Sivilarkitekt MNAL

D +47 47 45 43 98

nina.dillingoen@tegn3.no

Nina Dillingøen er utdannet sivilarkitekt fra NTNU 1985.
Nina har lang og bred erfaring fra mange store utbyggingsprosjekter som Gardermoen Lufthavn, Bislett Stadion, Telenors nye hovedkontor på Fornebu, nye AHUS, nytt Munchmuseum og nye Deickmanske Hovedbibliotek. Hun har bred erfaring fra prosjektledelse og styring i store og komplekse utbyggingsprosjekter, omsette visjoner og mål til handlingsplaner. Arbeid i skjæringspunktet mellom forretning og forvaltning; prosjekter med politiske rammebetingelser og mange «interessenter» Måloppnåelse i prosjekter med høye ambisjoner; Kvalitet-kostnad-tid Ledelse og organisering av prosessorienterte prosjekter; (endringer, nyskapning)  Myndighetskontakt; planprosesser og byggesak, eiendoms- og prosjektutvikling. Tverrfaglig prosjektering.

Petter Vogt

Arkitekt MNAL

D +47 92 09 63 32

petter.vogt@tegn3.no

Jobbet med:

Edvard Griegs vei omsorgsboliger

Petter Vogt er utdannet sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim (2012). Han har drevet eget foretak i tillegg til å ha hatt engasjement på mindre kontorer i Oslo.
Petters styrke ligger i konseptutvikling i tidlige stadier i tillegg til å ha god kompetanse i ulike tegne- og illustrasjonsprogrammer.
Han har også praktisk erfaring i byggefaget og har blant annet jobbet et år som tømrer. Med venner har han bygget en stor husbåt på Mjøsa som de siste ti årene har vært sommerens høydepunkt.
Petter begynte hos tegn_3 desember 2016.

Reidar Gjersvik

Innovasjonsleder / Head of Innovation / dr.ing.

D +47 93 02 21 56

reidar.gjersvik@tegn3.no

Saritha er utdannet arkitekt fra Bangalore, India. Hun har lang erfaring i arkitekturprosjektering,  både i India og i Trondheim på store og små prosjekter ved ulike arkitektfirma. I tillegg har hun god erfaring på programvare tilknyttet arkitektprosjektering.

Siri Ursin

Teamleder Arkitektur Trondheim / Sivilarkitekt MNAL

D +47 90 70 86 16

siri.ursin@tegn3.no

Jobbet med:

Persaunet helsesenter
Mysen stasjon, overgangsbru
Selbu ungdomsskole
Overgangsbru, Geilo stasjon

Sissel Arctander

Teamleder Plan og urbanisme Trondheim /
Byplanlegger / Arkitekt MNAL

D +47 92 80 73 62

sissel.arctander@tegn3.no

Byplanlegger med urbanisme, byforming og ledelse av planprosesser som spesialområde. Erfaring med stedsanalyser, reguleringsplaner, planprogram, kommunedelplaner, byformveiledere, og konseptutvikling. Særlig kompetanse på byrom, sentrumsutvikling og urbanisme. Brenner for å lage levelige byer med byrom og bærekraftig mobilitet som drivkraft, med effektiv arealutnytting og bærekraftige løsninger. Har arbeidet mye med planer innen kulturminneområder, har god kjennskap til plan- og bygningsloven og mye erfaring med medvirkning og samarbeidsprosesser

Solbritt Dramstad

Teamleder Plan og urbanisme Oslo / Planlegger

D +47 90 57 92 62

solbritt.dramstad@tegn3.no

Solbritt er planlegger med flere års erfaring fra både privat og offentlig sektor. Hun har erfaring fra prosjektledelse innen planlegging både på strategisk og operativt nivå. Hennes kompetanse er hovedsakelig mobilitetsplanlegging, med vekt på kollektivtransport, og har god innsikt i problemstillingene knyttet til veg- og gateplanlegging. Hun har erfaring fra komplekse byutviklingsprosjekter gjennom prosjekter i sentrale sentrumsgater i Oslo (Prinsensgate/Bogstadveien). Solbritt startet hos tegn_3 i 2017.

Solveig Bergstrøm

Byggesaksrådgiver / Planlegger

D +47 98 46 31 75

solveig.bergstrom@tegn3.no

Solveig Bergstrøm har studert arkitektur og kulturminneforvaltning ved NTNU. Hun har bakgrunn som byggesaksbehandler i Drammen kommune og har erfaring med saksbehandling av store og kompliserte byggeprosjekter. I tillegg har hun erfaring fra utarbeidelse av tematisk kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø for Drammen kommune. Hun har inngående kunnskap om plan- og bygningslovgivning og god kjennskap til byggesaksprosessen, og er fagansvarlig for byggesaksrådgivning hos tegn_3.

Susanne Bremdal Winge

Arealplanlegger MA /
Master i by- og regionsplanlegging

D +47 95 88 90 86

susanne.winge@tegn3.no

Susanne er utdannet Master i By- og regionsplanlegging fra NMBU (2011). I sin masteroppgave benyttes omfattende GIS-analyser i en lokaliseringsstudie av hovedsykkeltrasé mellom Asker og Bærum. Etter studiet har hun arbeidet i offentlig forvaltning med et bredt spekter av oppgaver innen arealplanlegging,  med hovedfokus på trafikk-, transport- og mobilitetsplanlegging. Hun har tung kompetanse innenfor GIS og ATP-modellen, og har vært sentral i Bærum kommunes sykkelsatsing. I tegn_3 arbeider Susanne med mobilitetsplanlegging, transportanalyser, utarbeiding av reguleringsplaner av ulik målestokk, konsept- og prosjektbeskrivelser. Susanne har vært ansatt i tegn_3 siden september 2015

Synniva Rye Bruland

Arkitekt

D +47 95 17 91 17

synniva.bruland@tegn3.no

Synniva Rye Bruland er utdannet Master i byggeteknikk og arkitektur fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet våren 2017. I masteroppgaven fordypet hun seg innen fortetting i Sarpsborgs eneboligstruktur. Oppgaven tar stilling til hvordan kombinere kvalitetene fra hagebyen med behovet for tetthet for å oppnå en bærekraftig byutvikling. I tegn_3 jobber Synniva med mulighetsstudier og skisseprosjekter innen både arkitektur og interiør.

Therese Staal Brekke

Teamleder Plan og urbanisme Oslo
/ Arkitekt MNAL / DPLG

D +47 97 68 14 63

therese.brekke@tegn3.no

Torunn Nilsen

Planlegger / Master i geografi

D +47 47 62 39 30

torunn.nilsen@tegn3.no

Torunn er utdannet master i Geografi fra NTNU i 2016 og har Bachelor i samfunnsvitenskap fra 2004. Temaet for masteroppgaven hennes var om hvordan det er å bo i leiebolig og opplevelse av bokvalitet. Hun jobbet i forbindelse med masteroppgaven med varierte temaer knyttet til bolig og hjem, blant annet med norsk boligsektor, boligpolitikk generelt og sosial boligpolitikk. Torunn har erfaring som prosjektmedarbeider og delesaksbehandler i Trondheim kommune, der hun blant annet arbeidet med boligkvalitet i sentrum og boliger i transformasjonsområder og verneverdige områder.

Trine Olsen Møgster

Teamleder Utvikling og analyse Oslo / Prosessleder / Cand.polit. i sosialantropologi

D +47 90 59 67 82

trine.olsen.mogster@tegn3.no

Trine er i dag prosessleder med fokus på tidligfase kartlegging og brukermedvirkning. Som sosialantropolog er hennes ekspertområde mønstergjenkjennelse i adferd og bruk. Hun er oppdragsleder for prosjekter med strategisk arbeidsplassutforming som fokus.

Trine har 18 års erfaring med å jobbe i skjæringsfeltet mellom fysiske rom, teknologi og organisasjon, og har erfaring med å lede utviklingsprosjekter innen alle tre områder; som IT-prosjektleder, organisasjonsutvikler og prosjektleder for strategisk utforming. Bredden har gitt henne et skarpt øye for hvordan endring i teknologi og omgivelser påvirker samhandling, kultur og brukerbehov.

Urd Schjetne

Teamleder Interiør, utvikling og analyse / Interiørarkitekt MNIL

D +47 90 95 52 10

urd.schjetne@tegn3.no

Jobbet med:

Regjeringskvartalet
Sparebank 1 SMN- Orkanger
Trondheim Havn IKS
Cafè Victoria / Ringve Museum

Urd Schjetne er utdannet interiørarkitekt fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Hun har 10 års erfaring som prosjektleder og ansvarlig saksbehandler fra ulike prosjekter. Hun har god erfaring med arbeidsplassutforming, konseptutvikling, prosessarbeid  i  både private og offentlige bygg/prosjekter.

Victoria Høiby

Landskapsarkitekt MNLA

D +47 41 65 36 39

Victoria.hoiby@tegn3.no

Victoria Høiby var ferdig utdannet landskapsarkitekt fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet våren 2016. Masteroppgaven hennes omhandler stedsutvikling og fortetting på knutepunktet Stabekk i Bærum, med fokus på stedsidentitet og bærekraft.

Victoria har tidligere vært engasjert hos Dengin hage & landskap (nå LARK landskap) der hun arbeidet med planteplaner og detaljplaner. Hun har også vært engasjert hos Bærum kommune der hun jobbet med gateplanlegging, samt hos Remark Landskap med detaljplaner og illustrasjon. I tegn_3 jobber Victoria med med både landskaps- og planprosjekter.

Vita Sundli

Sivilarkitekt MNAL

D +47 24 11 14 73

vita.sundli@tegn3.no

Vita har en allsidig arkitektkompetanse innen arkitekturprosjektering. I tillegg kommer utarbeidelse av tilbudsdokumentasjon, detaljprosjektering og byggeplassoppfølging samt budsjetthåndtering og framdriftsansvar.