Abigail er utdannet landskapsarkitekt ved Ball State University’s College of Architecture and Planning (2011). I forbindelse med hovedoppgaven reiste hun som utvekslingsstudent til Porto Alegre, Brasil, og skrev om oppgradering av uformelle bosetninger. I tillegg har Abigail en mastergrad i Urban Development Planning fra University College London (2013) hvor hun fordypet seg i urbant jordbruk. Under studietiden fikk hun også jobberfaring som praktikant hos Rundell Ernstberger Associates i USA.
Her fikk hun erfaring med prosjektering av torg, universiteter, skoler og byplaner. I starten av 2013 begynte hun hos tegn_3 hvor hun jobber med både landskapsarkitektur og byplanleggingsprosjekter.
 

Ahmed Alaydi

Arkitekt/Urbanist

D +47 45 48 08 90

ahmed.alaydi@tegn3.no

Ahmed har en master i arkitektur både fra Lebanese American University (2013) og Lund University (2015).  Han er spesialisert seg på bærekraftig urban design. Etter studiene har han arbeidet i Beirut som arkitekt med boligprosjekter og i Stockholm som arkitekt og byplanlegger på Brunnberg och Forshed arkitektkontor. I tegn_3 jobber Ahmed med byutviklings- og arkitekturprosjekter hvor han fokuserer på miljø og bærekraftig (utvikling) i alle planleggings- og designfaser. Ahmed er også en profesjonell historieforteller med mange års opptreden i forskjellige land,  og derfor er det naturlig for ham å bruke hans erfaring som historieforteller i alle hans designprosjekter.

Alv Skogstad Aamo

Urbanist / Arkitekt MNAL

D +47 97 49 76 29

alv.aamo@tegn3.no

Alv er arkitekt og urbanist med arbeidsfelt innen prosjektledelse, byplanlegging og arkitektur. Han har vært ansvarlig for større regulerings- og områdeplaner, samt arbeidet på overordnet nivå med Oslo kommuneplan og med byutvikling knyttet til infrastruktur / knutepunkt (Fornebubanen). Han er ansvarlig for konseptutvikling og gjennomføring av større byutviklingsprosjekter fra konkurransefase til planvedtak. Alv har videre arbeidet med utforming av medvirkningsprosesser, arkitektkonkurranser, programmering og evalueringsarbeid. Han har utarbeidet veiledermateriale i forbindelse med bevaring og områdeutvikling samt vært engasjert som sensor ved NTNU og foreleser ved AHO, NTNU, OAF, Norsk Form. Han har publisert artikler i norske og internasjonale tidsskrifter, samt utstillinger for Norsk Form, og deltatt i ulike forskningsoppdrag for statlige og kommunale oppdragsgivere. Alv er oppnevnt som juryrepresentant for NAL i en rekke åpne og inviterte konkurranser. Alv Skogstad Aamo leder for tiden oppbygging og strategisk satsing på urbanismefeltet i tegn_3.

Andre Haugen

DAK-ansvarlig/Teknisk tegner

D +47 97 14 38 25

andre.haugen@tegn3.no

Jobbet med:

Frogner Melvold 1-10 skole
Ullerntunet helsehus

André Haugen har i lenger tid jobbet som konsulent i tillegg til de stedene han har vært fast ansatt. Han har derfor jobbet innenfor en rekke ulike disipliner både på landbasert og offshoresiden som for VVS, EL, RIB, ARK med mer, samt flere mindre firmaer som har produsert lager innredning, kontor innredning, møblement, hvitevarer og flere like typer av inventar. Han har også med dette vært innom en rekke ulike tegneprogrammer som han behersker godt og eller meget godt, herunder REVIT, Microstation, AutoCad, PDMS og Adobepakken. André er DAK-ansvarlig i tegn_3.

André er utdannet arkitekt fra Arkitektur College ved Universitet i Porto og Polyteknisk arkitekturskole i Valencia. Han har god prosjekteringserfaring, tegneferdigheter, konstruktiv kunnskap og stort interesse i kompleksitet, analyse og tverrfaglig arbeid. André er fokusert på bærekraftig arkitektur og har god kjennskap til EUs energisertifikasjon og universell utforming. André har god erfaring og kunnskap innen analysearbeid, konseptutvikling, prosjektering, spesielt for bolig og omsorgsbygg, skolebygg og rehabilitering. Hans viktigste verktøyer er Revit, AutoCAD, Photoshop, Office verktøyer og håndskisse. Men han jobber også med ArchiCAD, SketchUp, Illustrator, Ecotech, FormeIt og Vasari. André er interessert i byggeskikk og særlig med å integrere arkitektur i bymessige/naturlig-, sosial- og kulturellsammenheng.
 

Anne Breivi

Arkitekt MNAL/ Interiørarkitekt

D +47 45 21 05 52

anne.breivi@tegn3.no

Anne Breivi har eksamen både fra Oxford Brookes University og fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Hun har 28 års  bred kompetanse innfor  interiør -og arkitekturprosjektering  for diverse bygningstyper( bolig, bibliotek, skole og næringsbygg).
I en rekke eksiterende og nye kontorbygg har hun hatt rollen både som arkitekt og interiørarkitekt. Hun har lang erfaring og  god forståelse for brukerprosesser.
Anne har opparbeidet spisskompetanse innenfor universell utforming, og  hun var med i startfasen da Universell utforming AS ble opprettet i 2009.
Anne har bidratt med profilering av Norge gjennom prosjekter hun har utført som Verdensutstillingen i Sevilla med LPO Arkitekter og
Profilhåndbok for norske utenriksstasjoner som hun har skrevet sammen med arkitekt Torstein Ramberg.

Anne Ervik Andresen

Teknisk tegner

D +47 73 56 27 12

anne.ervik.andresen@tegn3.no

Jobbet med:

Bruhagen skole
Energibygget

Anne Ervik Andresen har lang erfaring som Teknisk tegner og prosjektmedarbeider fra ulike arkitektkontor. Har skaffet seg erfaring innen skoler, kontorbygg, helsebygg og idrettsanlegg. Gode tegneferdigheter med ulike tegneprogrammer som Revit, Archicad og Autocad.

Anne Kristine Kleppan

Master int. ark

D +47 93 46 03 43

anne.kristine.kleppan@tegn3.no

Anne Kristine er utdannet interiørarkitekt og møbeldesigner fra Statens håndverk – og kunstindustriskole i Oslo.
Senior interiørarkitekt med over 20 års lang og bred erfaring fra større arkitektkontorer og som selvstendig næringsdrivende over flere år.
Anne Kristine har designet totalkonsepter innenfor områdene - kontorer, private hjem, ambassader, terminalområder, spisesteder, kantiner og treningsarealer.
Hun er en allsidig interiørarkitekt som er vant til å jobbe innen ulike stilretninger og konsepter. Anne Kristine jobber med hele prossesen fra planløsninger og konstruktive endringer til
utforming av spesialdesign, møblering og til slutt valg av møbler og tekstiler. Hun skaper miljøer tilpasset stedets arkitektur og tilpasser oppdragsgivernes ønsker til 
interiører som fyller deres behov og ønsker.

Aroa Alvarez Reina

Arkitekt

D +47 97 00 64 16

aroa.alvarez.reina@tegn3.no

Jobbet med:

Hommelvik ungdomsskole
Alf Nebbs gt - Blokk A

Aroa har master i arkitektur fra Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona) fra 2002. Siden da har hun jobbet på flere kontorer og har drevet eget firma i fem år.
Aroa har opparbeidet seg bred kompetanse i arkitekturprosjektering av offentlige og private bygninger og noen prosjekter innen landskapsarkitektur, både i Barcelona og Trondheim. Hun har også erfaring med industrialisert bygging og energieffektivisering.

Asgeir Jørgensen

Leder prosjektutvikling/ Sivilarkitekt MNAL

D +47 90 58 79 51

asgeir.jorgensen@tegn3.no

Jobbet med:

Ullerntunet helsehus
Persaunet helsesenter
Skagerak Arena

Asgeir har lang og bred erfaring med arkitekturprosjektering og prosjekteringsledelse innenfor helse-, kontor-, skole-, leilighets- og stadionprosjekter. Han har arbeidet mye med bruk av 3D og fotorealistisk visualisering, og har i tillegg kompetanse innen risikostyring og HMS i prosjektering og utførelse. Asgeir er daglig leder i tegn_3.

Bente er utdannet sivilarkitekt fra Arkitekthøyskolen i Oslo (1997). Hun har lang erfaring med prosjektering og detaljering av store og små prosjekter, med hovedvekt på boliger, omsorgsboliger, psykiatrisk sykehus og kirkebygg. 

Carmen Isabell Schmidt

Sivilarkitekt/Dipl.Ing.

D +47 93 09 00 27

carmen.isabell.schmidt@tegn3.no

Jobbet med:

Ullerntunet helsehus
Pir Syd
St. Olav Videregående Skole
Campus Ringerike
EGE2010

Siden Carmen startet å studere i 2000 har hun fokusert på bærekraftige byggingskonsept og tverrfaglig arbeid. Utover sin rolle som oppdragsansvarlig arkitekt, tverrfaglig koordinator og byggeleder, har hun beholdt fokuset på temaet bærekraftige byggingsbegreper i Tyskland, Island og Norge. 

For å nevne noe av det hun har jobbet med:
German Post Service New Headquarters / Bonn 1998-2002
Reykjavik University New Main Building / Reykjavik 2006-2009
EGE – Energi- og gjenvinningsentralen / Oslo 2010 - 2012

Catharina Kristoffersen Skei har 7 års erfaring som interiørarkitekt og er utdannet Interiørarkitekt MNIL fra Griffith College Dublin (2010). Hun har siden jobbet hos tegn_3 og skaffet seg særlig erfaring med arbeidsplassutforming, spesielt i form av ombygginger, omorganisering samt rehabiliteringsprosjekt fra tidlig fase til detaljering, med høy fokus på samarbeid med ledelse og brukere. Hun har også erfaring med skole, i form av nybygg, samt også cafè og butikk.

 

Cecilie Espedokken Vik

Landskapsarkitekt MNLA

D +47 95 11 03 86

cecilie.vik@tegn3.no

Cecilie Espedokken Vik er utdannet landskapsarkitekt fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet våren 2017, med ett års utveksling på Lincoln University i New Zealand. Cecilie skrev masteroppgave om urbane naturområder, med fokus på å balansere hensynet til biologisk mangfold med tilrettelegging for menneskelig aktivitet, et arbeide hun mottok Aspelin Ramm-prisen 2017 for! Underveis i studiet har hun fokusert på fag som tar opp den økologiske siden av profesjonen, i tillegg til detaljplanlegging og stedsutvikling. Cecilie begynte hos tegn_3 i august 2017.

David Henry Julian Sperber Huntly-Grant

Arkitekt MNAL

D +47 45 45 63 63

david.huntly-grant@tegn3.no

Jobbet med:

EGE2010
Hurdal skole- og kultursenter
Greåker vgs
Skagerak Arena
St. Olav Videregående Skole

David er utdannet Arkitekt ved Edinburgh University og Glasgow Art School (1989) og var beste Student i Skottland (vinner av RIAS-medal ) B(hons)Arch, Dip arch. Han har lang internasjonal erfaring med utvikling, prosjektering og gjennomføring av mange forskjellige byggtyper i Tyskland, Østerrike, Sveits, Norge og Storbritannia. Han har prosjektert og gjennomført en rekke av ulike og varierte større og små prosjekter innenfor bolig, kontor, kultur, idrettsanlegg, helse, skole og næringsbygg. 
 

Eirik Erstad

Arkitekt MNAL

D +47 99 64 27 28

eirik.erstad@tegn3.no

Eirik Erstad er utdannet arkitekt fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og University of Houston i Texas, hvor han var ferdig vinteren 2016. Masteroppgaven hans omhandlet bruken av dagslys som arkitektonisk element i et livssynsnøytralt seremonirom. Hans kompetanse innenfor blant annet Revit, Adobe, Sketchup og Rhino vil styrke vår satsing på konseptutvikling og visualisering av ideer. Eirik begynte hos tegn_3 januar 2017.

Eli Maria Eeg-Henriksen er utdannet landskapsarkitekt fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (nå NMBU) og California Polytechnic State University. 

Siden 2013 har Eli Maria jobbet i tegn_3 med landskapsarkitektur- og byplanleggingsprosjekter i alle faser fra mulighetsstudie og konseptutvikling til detaljtegninger og byggeoppfølging. Eli Maria har hatt nøkkelroller i større sykkel- og gateopprustningsprosjekt, samt arbeidet som prosjekterende og fagansvarlig med sykehjem, skole, barnehage, næringseiendom og vassdrag.

Eli Marie Angen har 8 års erfaring som interiørarkitekt, og er utdannet ved Norges Kreative Fagskole i Oslo(2007). Eli Marie har siden jobbet i tegn_3 og skaffet seg erfaring innen kontorbygg, bolig, idrettsanlegg, skole og helsebygg. Hun utarbeider interiørforslag til boliger og offentlige rom, jobber med farge, form, møblering, materialbruk og universell utforming. Gode tegneferdigheter med tegneprogrammer som Revit og ArchiCAD og illustrative programmer som InDesign, Illustrator og Photoshop.

Esbjörn Kjell

Avdelingsleder Oslo/ Arkitekt/ Landskapsarkitekt MNLA

D +47 40 28 63 14

esbjorn.kjell@tegn3.no

Jobbet med:

Gystadmarka Flerbrukshall
Hurdal skole- og kultursenter
St. Olav Videregående Skole
Kolbotnhallen
Kværnerbyen

Esbjörn avdelingsleder for tegn_3 Oslo. Esbjörn jobber tverrfaglig som arkitekt i alle faser innenfor bolig, skole, idrett og næringsprosjekter. Gjennom flere prosjekt som prosjekteringsgruppeleder har han god forståelse for bruker og byggeprosesser samt grensesnittet mellom arkitekt, rådgiver og byggherre.  Esbjörn er opprinnelig utdannet til landskapsarkitekt og har i kompetanse innen tidligfasearbeid på urbanisme og by- og stedsutvikling med fokus på kommunikasjon og prosess. 

Gunhild Solem Eidsvik

Arkitekt / Planlegger

D +47 97 98 38 32

gunhild.solem.eidsvik@tegn3.no

Jobbet med:

Publikumsarena Sorgenfri
Ask sentrum
St. Olav Videregående Skole

Gunhild Solem Eidsvik er utdannet Master i Arkitektur ved NTNU 2009. Som arkitekt med spesialisering i planlegging jobber hun med varierte oppgaver, på tvers av faggruppene, og fyller mange roller. Gjennom oppdrag for Statens vegvesen, Skatteetaten og Entra har hun opparbeidet seg kompetanse innenfor området arbeidsplassutforming, særlig knyttet til tidligfasearbeid, analyse og brukerprosesser. Hun har erfaring fra alle faser i planprosessen med spesiell kompetanse knyttet til stedsutvikling og offentlige planer. Gjennom arbeid med offentlige og private planer har hun bred erfaring med mulighetsstudier, prosjektstyring, medvirkningsprosesser, utarbeidelse av ROS samt konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, og fyller i tillegg rollen som ansvarlig søker i byggsøkprosesser.

Hanne Bendixen

Planlegger/ Urban designer/ Arkitekt MNAL RIBA Part 1

D +47 92 45 82 77

hanne.bendixen@tegn3.no

Hanne er utdannet Urban Designer og Arkitekt MNAL RIBA PART 1. Hun har en BA (Hons) Architecture RIBA Part 1 fra Westminster University og en MSc Architecture with specialization in Sustainable Urban Design fra Lunds Tekniska Høgskola. Under studiet har hun hatt praksis både i London hos Burd Haward Architects og i Oslo hos Kritt Arkitekter AS hvor hun var i nesten to år. I sin masteroppgave, ‘Marka – Ideas on the edge’, var et av hovedspørsmålene ideen om hvorvidt man skal flytte markagrensa for å få plass til Oslos voksende befolkning. Oppgaven presenterte en visjon for å transformere elveområdet rundt Alna ved Ammerud/Grorud og på den måten fortette innenfor bygrensa samt skape mulighet for en ny markagrense. Etter studiene har hun jobbet som prosjektarkitekt hos Plan- og bygningsetaten i Oslo med et bredt spekter av oppgaver innen byutvikling. Hanne har vært ansatt i tegn_3 siden november 2016.

Hanne Reidun Brobak er utdannet Master i Arkitektur ved NTNU 2008. Hanne har arbeidet mye med mulighetsstudier, blant annet for nye boligprosjekter/boligområder, omsorgsboliger, undervisnings-/forskningsbygg og næringsområder. Hun har også erfaring med arkitekturprosjektering av mindre og mellomstore prosjekter herunder bolig- og skoleprosjektering. Hun har i flere prosjekter hatt rollen som oppdragsansvarlig. Hanne har i tillegg god erfaring fra reguleringsplanarbeid og offentlig saksbehandling i henhold til Plan- og bygningsloven.

Henning Aschim Wien er utdannet Master i Arkitektur ved NTNU (2011). Hans masteroppgave tok for seg eksemplifisert stedsutvikling av en bygdeby gjennom stedsspesifikke grep i tettstedet Gran på Hadeland. Han har gjennom studiet fordypet seg i tektonikk, trearkitektur og –konstruksjoner, foruten å ha jobbet med grafisk design og layout. Henning har erfaring fra Trondheim kommune, der han har jobbet med byggesaksbehandling, og har dermed god kjennskap til plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter. I tegn_3 har Henning jobbet for det meste med bolig- og helsebyggprosjekter, og fungert som ansvarlig søker i flere tiltak med stor variasjon: bl.a. bolig, skole, barnehage, industri, tekniske anlegg og jernbanetiltak.

Henrik er utdannet sivilingeniør innenfor byutvikling og urban design fra Universitetet i Stavanger, 2008. Henrik har jobbet i 4,5 år som saksbehandler på byplanavdelingen i Stavanger kommune. Der har han jobbet med planlegging på alle nivå, fra mindre detaljplaner, områdeplaner og kommuneplan. Henrik har god oversikt over offentlig forvaltning og planprosesser.

Hilde Nessa

Master i arkitektur / Planlegger

D

hilde.nessa@tegn3.no

Hilde Nessa var ferdig utdannet arkitekt ved NTNU 2016. Diplomarbeidet hennes var en mulighetsstudie av et transformasjonsområde nær Ålesund sentrum. I løpet av studiet har hun vært med på ulike workshops og jobbet blant annet som illustratør i A, tidsskriftet for arkitekturstudenter. Hilde begynte hos tegn_3 april 2017.

Ida Therese Grande

Landskapsarkitekt MNLA

D +47 48 25 13 51

ida.therese.grande@tegn3.no

Ida Therese Grande er utdannet landskapsarkitekt fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (nå NMBU) og Wageningen Univsersity i Nederland. Hun var ferdig utdannet til sommeren 2013 og skrev masteroppgave om skolegårder i Oslo indre by.

Ida begynte som landskapsarkitekt i tegn_3 i april 2016. Hun har fra tidligere erfaring fra offentlig sektor, og har jobbet 2,5 år i planseksjonen i Statsbygg. Her jobbet hun med  bl.a. stedsutvikling, mulighetsstudier, campusplaner og reguleringsplaner.

Ida har en bachelor of built environment/architectural studies fra Queensland university of technology i Australia, og videreutdanning i prosjektledelse og innovasjonsledelse ved Høgskolen i Oslo. Hun har jobbet med areaplanlegging på ulike nivå, og har særlig erfaring fra store samferdselsprosjekter. Hun har inngående kunnskap om plan- og bygningslovgivning, og er fagansvarlig for byggesaksrådgivning hos tegn_3.

Inger Beate Arnevik

Landskapsarkitekt MNLA

D +47 99 25 00 55

inger.beate.arnevik@tegn3.no

Inger Beate Arnevik er utdannet landskapsarkitekt fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås  (NMBU) i 2017, med et halvt år utveksling på Wageningen university i Nederland.

Hun arbeidet med temaet bærekraftig mobilitet i mellomstore byer som avsluttende masteroppgave ved NMBU. I løpet av studietiden har hun fokusert på by- og gateutforming, samferdsel og stedsutvikling. Inger Beate ble ansatt hos tegn_3 september 2017.

Ingerd Husøy

Gruppeleder interiør/ Interiørarkitekt MNIL

D +47 92 85 97 69

ingerd.husoy@tegn3.no

Jobbet med:

Rammeavtale Skatteetaten

Ingerd er interiørarkitekt fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Med 16 års erfaring som selvstendig næringsdrivende har hun gjennomført et bredt spekter av prosjekter. Hovedvekten har ligget offentlige bygg som skoler, sykehjem, rusbehandlingssenter og badeanlegg. I tillegg har hun satt preg på mange næringsbygg i og rundt Molde. Hun er opptatt av universell utforming som en integrert del av arkitekturen, og brenner for at interiørene hun former skal være funksjonelle og bidra positivt til brukernes trivsel.

Hun er spesielt interessert i møbeldesign, og har designet møbler til mange prosjekter. Hun har også drevet møbelbutikk parallelt med virket som interiørarkitekt, og har dermed god kjennskap til møbelbransjen.

De siste fire årene før hun begynte hos Tegn_3, jobbet hun med stedsutvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune. Hun har vært jury i flere arkitektkonkurranser.

Ingrid Fordal Nålsund har en bachelorgrad i landskapsarkitektur fra NMBU og en master i landskapsarkitektur med en spesialisering i ‘urban design’ fra Universitetet i København. Hun har erfaring innen prosjektering, områdeanalyse og produksjon av materiale til prosjektpresentasjoner fra praksisperioder i både Norge, København og Amsterdam. Ingrids masteroppgave handler om en gatefornyelse i et urbant nabolag i Haag. Denne oppgaven ble skrevet i forbindelse med praksisoppholdet i Amsterdam. Ingrid interesserer seg særlig for leveligheten i byer og hvordan man kan legge til rette for positive og fordelaktige livsstilmønstre for mennesker - som et ledd i en bærekraftig urban utvikling. Ingrid har også fra tidligere en Bachelor i kunst fra Kunsthøyskolen i Bergen.

Irina Haldorsen

Byggesaksrådgiver

D +4748242480

irina.haldorsen@tegn3.no

Irina Haldorsen er utdannet bygningsingeniør fra Høgskolen i Narvik (2007). Hun har bakgrunn som byggesaksrådgiver for større konsulentfirmaer og har inngående kunnskap om plan- og bygningslovgivning. Irina har også erfaring med arbeidsoppgaver som vegprosjektering, miljøsanering av bygg, byggeledelse, skadetaksering m.m.. Siden mars 2017 har Irina jobbet hos tegn_3 som byggesaksrådgiver.

Iselin Linga

Rådgiver / Master i arbeids- og organisasjonspsykologi

D +47 93 00 66 65

iselin.linga@afconsult.com

Jobbet med:

NTNU campusutvikling

Jeff er arkitekt og byplanlegger med erfaring fra alle nivåer av byutvikling, fra individuelle boliger til bydelsplaner. Han spesialiserer seg på forbedringer av eksisterende nabolag og har lang erfaring med å jobbe tett med innbyggere, politikere og byplanleggere om utfordrende urbane prosjekter. I Storbritannia har han jobbet på store offentlige og private utbygginger i London, inkludert London 2012 Olympic Masterplan. Han har internasjonal erfaring i Sri Lanka og Vest-Afrika, hvor han jobbet med lokalsamfunn og myndigheter for å oppgradere slumområder. I tegn_3 arbeider Jeff i plangruppen med å utvikle designkonsepter og strategiske tilnærminger til et bredt spekter av prosjekttyper.

Jon Annar Støvne

Arkitekt/Ingeniør

D +47 41 10 43 67

jon.stovne@tegn3.no

Jobbet med:

Bruhagen skole
Energibygget

Jon Annar er utdannet ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole (1977). Han har yrkeserfaring fra en rekke arkitektkontor i Trondheim. Oppgavene har vært fra skisseprosjekt til ferdig bygg. Innhenting av oppdrag, kostnadsoppfølging, samarbeid med riksantikvar / byantikvar, offentlige myndigheter og byggeledelse.

Jonatan er faglig leder for landskapsgruppen i tegn_3 Oslo. I tillegg til dette jobber Jonatan som oppdragsansvarlig og fagansvarlig i en rekke prosjekter. I hovedsak har Jonatan i tegn_3 jobbet med jernbaneprosjekt, vegprosjekt, boligprosjekt og skoleprosjekt.
 

Karen Naalsund

Interiørarkitekt MNIL

D +47 92 83 06 05

karen.naalsund@tegn3.no

Jobbet med:

Hybelhus Mære Lanbruksskole

Karen Naalsund har en master i interiørarkitektur og møbeldesign fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2016). Masteroppgaven handlet om rom sin påvirkning på mennesker, med fokus på miljøpsykologi, universell utforming, orienteringsdesign og sanselig arkitektur. Karen begynte hos tegn_3 i januar 2017.

Kjersti Bjørkeng Størdal

Prosessleder/Phd. Endringsledelse/Cand. philos

D +47 93 08 77 17

kjersti.bjorkeng.stordal@afconsult.com

Jobbet med:

Regjeringskvartalet

Kjersti Bjørkeng Størdal er idag prosessleder i Arkitektur og utvikling, som tegn_3 er en del av. Hun er en aktiv deltager i tegn_3s prosjekter med arbeidsplassutforming som fokus. Kjersti har kommet fra SINTEF hvor hun har drevet aktivt med utvikling og forskning på aktivitetsbaserte kontorløsninger. Kjersti har en doktorgrad i endringsledelse fra NTNU, med aktivitetsbasert arbeidsforståelse som fokus. Gjennom sitt arbeid i SINTEF har Kjersti drevet strategiske og medvirkningsbaserte endringsprosesser for ulike selskaper, så som Sparebank 1 SMN, Det Norske, Statoil, Geelmuyden Kiese, Mellomrom arkitekturpsykologi, Trondheim kommune og Drammen kommune. Kjersti har de siste to årene jobbet med utarbeidelse av Rom og funksjonsprogram for Regjeringskvartalet. Kjersti er en attraktiv foredragsholder og holder både internasjonale og nasjonale foredrag om arbeidsplassutvikling, aktivitetsbasert arbeidsforståelse, og praksisbasert endringsledelse. Hun er tilknyttet NTNU. Videre som faglærer i kurset Strategi og ledelse, og underviser 120 MBA studenter i året i praksisbasert endringsledelse.

Kjersti er utdannet master i Landskapsarkitektur ved UMB, Ås (2010). Under utdannelsen har Kjersti fokusert på detalj- og designforming med særlig fokus på planter og materialbruk. Tema for masteroppgaven var bærekraftig materialvalg i landskapsarkitekturen, med fokus på trematerialer. Etter endt udannelse har hun jobbet i privat sektor, og har ervervet god erfaring samferdselsprosjekter, skoler og barnehager med fokus på bærekraftig landskapsforming.

Kristin har utdannelse i grafisk design, markedsføring og økonomi. Hun har tidligere jobbet som produktsjef og markeds- og informasjonskoordinator. I tegn_3 jobber Kristin som grafisk designer og har utarbeidet grafisk materiale  for arkitekt-, plan- og landskapsgruppen siden 2006. Hun jobber i tillegg med markedsrelaterte oppgaver og utarbeidelse av tilbud. Hun bistår arkitektgruppen med utarbeidelse av tegninger i ulike prosjekter. Hun har svært gode datakunnskaper og jobber i programmene Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Revit, ArchiCAD, AutoCAD samt Office-pakken.

Kristine Smette

Arkitekt

D +47 95 98 04 82

kristine.smette@tegn3.no

Kristine Smette er utdannet Master i arkitektur fra Kunstakademiets Arkitektskole i København, med diplom fra avdelingen for Kulturarv, transformasjon og restaurering (vinter 2016). Etter studiene har hun arbeidet som arkitekt med detaljprosjektering av boliger og byggeplassoppfølging. Utover dette har hun erfaring fra skisseprosjekter og som ansvarlig søker.
I tegn_3 jobber Kristine med detaljprosjektering, hvor hun får god bruk for sin kunnskap og forståelse for BIM- prosjektering.

Lars Jørund Haugen er en rutinert arkitekt med eksamen både fra Arkitekthøgskolen i Oslo og fra The University of North London. Lars har erfaring fra arbeid med barnehage, skole, idrettsanlegg, sykehus, kontor, hytte og bolig. Han har arbeidet mye med prosjektering, tverrfaglig kontroll og prosjekteringsgruppeledelse, og har i tillegg kompetanse innen kvaltitetssikring, risikostyring og HMS i prosjektering og utførelse. Lars har fagkunnskap fra store, komplekse byggeprosjekter alt fra tidligfase, mulighetsstudie / konseptutvikling og programmering til detaljprosjektering og prosjektgjennomføring / byggeplassoppfølging.

Lovisa Emgård

Praktikant

D

lovisa.emgard@tegn3.no

Lovisa Emgård er praktikant hos tegn_3. Hun har fullført tre av fem år på arkitekturstudiet ved NTNU og planlegger å ta en mastergrad rettet mot bærekraftig arkitektur.

Marco Ciccone

Arkitekt

D +39 347 70 31 728

marco.ciccone@tegn3.no

Marco er utdannet ved IUAV University of Venice Architecture med en masteroppgave om utviklingen i Bjørvika, påbegynt etter et semester i utveksling på Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. Hans bakgrunn fra studier og arbeidserfaring er omfattende og rekker over forskjellige skala; restaurering til byplanlegging, fra skissering til detaljering. Han har en stor interesse i konseptdesign og illustrering gjennom tegninger og modeller. Marco bruker nå sine kunnskaper i prosjektutvikling gjennom håndverk og digitale verktøy.

Margit Hermundsgård

Rådgiver, prosessleder/Cand.philol

D +47 99 03 46 96

margit.hermundsgard@afconsult.com

Margit er rådgiver og prosessleder. Områdene er forskning og utvikling, for tiden særlig knyttet til implementering av prosjektmetodikken Integrated Concurrent Engineering, og fagområdet   Strategisk arbeidsplassutvikling i samarbeid med tegn_3.  Margit har hovedfag i språklig kommunikasjon ved NTNU. Hun har jobbet som forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn og som rådgiver i Reinertsen Olje og gass.  I 2015 var hun medforfatter på boken Fasilitering, utgitt på Gyldendal Akademisk.

Mari G. Thalberg er utdannet landskapsingeniør fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Mari er også utdannet interiørarkitekt (BA Hons) ved Griffith College Dublin (2010).  Siden januar 2015 har Mari jobbet i tegn_3 med landskapsarkitektur- og interiørprosjekter i ulike faser.  Mari har bla. jobbet med detaljtegninger, NS 3420 beskrivelser, møbleringsplaner og spesialdesign. I tegn_3 har Mari hatt rolle som prosjektmedarbeider i prosjekter innen skole, barnehage, lokal støyskjerming og universell utforming. Mari har tidligere jobbet som praktikant hos Zinc og interiørarkitekt hos Mellbye Arkitektur Interiør. 

Marie Schlytter

Arkitekt MNAL

D +47 92 04 85 95

marie.schlytter@tegn3.no

Jobbet med:

Nordkisa Skole
Kværnerbyen
EGE2010
E6 Vinstra - Sjoa

Marie er utdannet master i arkitektur ved BAS i 2005.

Hun har allsidig prosjekteringserfaring, fra bla skoler, boliger og broer, og har jobbet i alle faser fra analyse, konseptutvikling og programmering, til oppfølging på byggeplass.

Som oppdragsansvarlig  har hun lang erfaring fra samarbeid med byggherre og brukere, de ulike fagdisipliner, og med utførende. Hun har også vært prosjekteringsgruppeleder.

Markus Domaas Lindahl

Urbanist/Planlegger/Arkitekt MNAL

D +47 41 64 33 11

markus.lindahl@tegn3.no

Markus Domaas Lindahl er utdannet Master i Arkitektur ved AHO (2016). Kjernekompetansen ligger i analyse av komplekse bysituasjoner, transformasjon og gjenbruk, byplangrep og offentlige rom. Gjennom arbeid i byutviklingsavdelingen i PBE, Oslo, har han god kjennskap til byutviklingsprosesser og samarbeid i områder med kompleks eierstruktur. I tegn_3 jobber han med regulering og tidligfaseprosjekter knyttet til byutvikling.

Marte Tingstad Grav

Arkitekt

D +47 93 05 39 52

marte.grav@tegn3.no

Marte har erfaring fra prosjektering av kontorbygg, kjøpesenter og ulike typer undervisningsbygg. Hun har ledet prosjekter gjennom alle faser, fra skisseprosjekt til detaljprosjektering og byggeplassoppfølging, og har erfaring som ansvarlig søker. Flere av prosjektene har bestått av både nybygg og rehabilitering. Marte er opptatt av kvalitet og bærekraftige valg av materialer og løsninger.

Marthin Okeke

Arkitekt

D 46 93 24 14

marthin.okeke@tegn3.no

Jobbet med:

Bruhagen skole
Hybelhus Mære Lanbruksskole

Marthin har erfaring med prosjektering og planlegging innenfor diverse bygningstyper, (bolig, kontor, og næringsbygg) samt erfaring med konseptuel prosjektering i forbindelse med mulighetsstudier konkurranser og parallelloppdrag. Erfaring i bruk av DAK systemer, superbruker på Revit Architecture (BiM). Erfaring som oppdragsansvarlig

Michael Curtis

Rådgiver miljøprosjektering og energi/Architectural Technologist/Int. Arkitekt

D +47 45 68 36 25

michael.curtis@tegn3.no

Jobbet med:

Greverudlia barnehage
Regjeringskvartalet
Ullerntunet helsehus
Hommelvik ungdomsskole
Edvard Griegs vei omsorgsboliger

Etter å ha jobbet fire år i konsulentbransjen, har Michael opparbeidet kompentanser innenfør miljøprosjektering og lavenergidesign. Etter Michael var ferdig utdannet (2004) architectural technologist dipl. og (2008) int. arkitekt BA, har han fokusert på bærekraftig design og designforskning med bruk av teknologi i arkitektur.
Han har jobbet med å støtte designteamet med viktig informasjon som kan påvirke miljøet og mennesker. Michael har brukt tid til etterutdanning i passivhus-prosjektering og opplæring av BREEAM-NOR prosesser og GreenBIM prosjektering. Hans erfaring med analysearbeid, gi han informasjonen som trenges for å optimalisere bl.a: inneklima, utekomfort, energibruk, materialbruk, dagslysprosjektering og fornybar alternativer. Michael er rådgiver for miljøprosjektering og energi ved tegn_3s Oslokontor.

Mona har en allsidig kompetanse innen arkitekturprosjektering med saksbehandlingsansvar mot offentlig myndighet. Som disiplinleder ARK har hun ledet og koordinert disiplinens arbeid og påsett at dette er utført iht. til kontraktens spesifikasjoner og i samsvar med framdriftsplaner og budsjetter. I tillegg kommer utarbeidelse av tilbudsdokumentasjon, detaljprosjektering og byggeplassoppfølging samt oppfølging av grensesnitt mot andre disipliner.

Petter Vogt

Arkitekt MNAL

D +47 92 09 63 32

petter.vogt@tegn3.no

Jobbet med:

Edvard Griegs vei omsorgsboliger

Petter Vogt er utdannet sivilarkitekt fra NTNU i Trondheim (2012). Han har drevet eget foretak i tillegg til å ha hatt engasjement på mindre kontorer i Oslo.
Petters styrke ligger i konseptutvikling i tidlige stadier i tillegg til å ha god kompetanse i ulike tegne- og illustrasjonsprogrammer.
Han har også praktisk erfaring i byggefaget og har blant annet jobbet et år som tømrer. Med venner har han bygget en stor husbåt på Mjøsa som de siste ti årene har vært sommerens høydepunkt.
Petter begynte hos tegn_3 desember 2016.

Randi Røer Syversen

Arealplanlegger MA

D +47 99 43 04 96

randi.roer.syversen@tegn3.no

Jobbet med:

Nitelva

Randi Røer Syversen har en bachelorgrad i landskapsplanlegging med  landskapsarkitektur fra Høgskulen i Sogn og Fjordane (HISF) og mastergrad i by- og regionplanlegging fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), der hun fullførte sine studier våren 2016. Bacheloroppgaven handlet om transformasjon av byrom i Sogndalsfjøra og masteroppgaven handlet om forståelsen av landskapet i randsonen til Rondane nasjonalpark. Randi har en tverrfaglig bakgrunn innen arealplanlegging med kompetanse både på planlegging i urbane bymiljø og naturforvaltning av utmark. Både i og etter studietiden har Randi jobbet for flere planleggingskontorer og fått erfaring innen blant annet utarbeidelse av ulike detalj- og områdereguleringsplaner, mulighetsstudier og stedsutviklingsprosjekter. Randi startet hos tegn_3 i januar 2015.

Reidun M. Hafstad

Sivilarkitekt MNAL

D +47 99 27 73 47

reidun.margrete.hafstad@tegn3.no

Jobbet med:

Tveit skole
Frogner Melvold 1-10 skole

Reidun har erfaring fra store, komplekse byggeprosjekter, spesielt innenfor utdanning, kultur, helse- og omsorg. Hun har arbeidet fra tidligfase, mulighetsstudie og programmering til detaljprosjektering og prosjektgjennomføring, både i nybygg og ombyggingsprosjekter, og har i tillegg erfaring fra prosjektering av lavenergibygg, samt prosjektering i BIM.

Saritha er utdannet arkitekt fra Bangalore, India. Hun har lang erfaring i arkitekturprosjektering,  både i India og i Trondheim på store og små prosjekter ved ulike arkitektfirma. I tillegg har hun god erfaring på programvare tilknyttet arkitektprosjektering.

Signe Nessa er utdannet master i arkitektur NTNU (2008). Diplomoppgaven hennes var analyse/mulighetsstudie av ny Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø. Hun har bred erfaring fra skole- og barnehageprosjekter og omsorgsbygg, fra mulighetsstudie til detaljprosjektering, og også byutviklingsprosjekter. Signe er spesielt opptatt av dagslys og klimavennlige materialer og løsninger.

Siri Hunnes Blakstad

Direktør Arkitektur, utvikling og analyse

D +47 90 64 54 19

siri.hunnes.blakstad@afconsult.com

Siri Ursin

Sivilarkitekt MNAL/arkitekturfaglig leder Trondheim

D +47 90 70 86 16

siri.ursin@tegn3.no

Jobbet med:

Persaunet helsesenter
Mysen stasjon, overgangsbru

Sissel Arctander

Gruppeleder plan Trondheim/ Byplanlegger/ Arkitekt MNAL

D +47 92 80 73 62

sissel.arctander@tegn3.no

Sissel er ansatt som en del av tegn_3 sin satsing innen byplanlegging og urbanisme. Hun har lang erfaring som prosjektleder og med planprosesser, fra kommunal planlegging, privat planpraksis, og fra utbyggingsselskap. Hun har jobbet med alt fra små detaljplaner til store områdeplaner. Hun brenner for å skape byer og byrom for mennesker, og byutvikling for bærekraftige mobilitet. I planprosessene er hun opptatt av god byform, kunnskapsbaserte løsninger og godt samarbeid. Innstillingen hennes er at samarbeid skaper de beste løsningene og at medvirkning ikke bare gir bedre planer men også reduserer risiko.

Solbritt Dramstad

Gruppeleder plan Oslo/ Planlegger

D +47 90 57 92 62

solbritt.dramstad@tegn3.no

Solbritt er planlegger med flere års erfaring fra både privat og offentlig sektor. Hun har erfaring fra prosjektledelse innen planlegging både på strategisk og operativt nivå. Hennes kompetanse er hovedsakelig mobilitetsplanlegging, med vekt på kollektivtransport, og har god innsikt i problemstillingene knyttet til veg- og gateplanlegging. Hun har erfaring fra komplekse byutviklingsprosjekter gjennom prosjekter i sentrale sentrumsgater i Oslo (Prinsensgate/Bogstadveien). Solbritt startet hos tegn_3 i 2017.

Susanne Bremdal Winge

Arealplanlegger MA/Master i by- og regionsplanlegging

D +47 95 88 90 86

susanne.winge@tegn3.no

Susanne er utdannet Master i By- og regionsplanlegging fra NMBU (2011). I sin masteroppgave benyttes omfattende GIS-analyser i en lokaliseringsstudie av hovedsykkeltrasé mellom Asker og Bærum. Etter studiet har hun arbeidet i offentlig forvaltning med et bredt spekter av oppgaver innen arealplanlegging,  med hovedfokus på trafikk-, transport- og mobilitetsplanlegging. Hun har tung kompetanse innenfor GIS og ATP-modellen, og har vært sentral i Bærum kommunes sykkelsatsing. I tegn_3 arbeider Susanne med mobilitetsplanlegging, transportanalyser, utarbeiding av reguleringsplaner av ulik målestokk, konsept- og prosjektbeskrivelser. Susanne har vært ansatt i tegn_3 siden september 2015

Synniva Rye Bruland

Arkitekt

D +47 95 17 91 17

synniva.bruland@tegn3.no

Synniva Rye Bruland er utdannet Master i byggeteknikk og arkitektur fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet våren 2017. I masteroppgaven fordypet Synniva seg innen fortetting i Sarpsborgs eneboligstruktur. Oppgaven tar stilling til hvordan kombinere kvalitetene fra hagebyen med behovet for tetthet for å oppnå en bærekraftig byutvikling.
Synniva begynte hos tegn_3 august 2017.

Tommy Kleiven

Avdelingsleder Trondheim/ Sivilarkitekt/Dr.Ing/

D +47 99 25 10 24

tommy.kleiven@tegn3.no

Tommy Kleiven er utdannet sivilarkitekt fra NTNU 1999 og har doktorgrad fra NTNU/Cambridge 2003 på naturlig ventilasjon og passiv energidesign i arkitekturen. Tommy har jobbet som arkitekt og rådgiver i det private næringsliv og har 8 år bak seg som forsker i SINTEF. Han benyttes som foreleser, veileder og sensor for mastergrads- og PhD studenter ved NTNU, hvor han også innehar en professor II stilling. Tommys hovedfagfelt er konseptutvikling for energieffektive bygninger og bygningsmiljø. Han styrker dette fagfeltet i tegn_3 og ÅF Engineering, og er sentral i arbeidet med å videreutvikle vår tverrfaglige satsing på fagområdet.

Torunn Nilsen

Planlegger/Master i geografi

D

torunn.nilsen@tegn3.no

Torunn er utdannet master i Geografi fra NTNU i 2016 og har Bachelor i samfunnsvitenskap fra 2004. Temaet for masteroppgaven hennes var om hvordan det er å bo i leiebolig og opplevelse av bokvalitet. Hun jobbet i forbindelse med masteroppgaven med varierte temaer knyttet til bolig og hjem, blant annet med norsk boligsektor, boligpolitikk generelt og sosial boligpolitikk. Torunn har erfaring som prosjektmedarbeider og delesaksbehandler i Trondheim kommune, der hun blant annet arbeidet med boligkvalitet i sentrum og boliger i transformasjonsområder og verneverdige områder.

Trude Lian

Arealplanlegger

D +47 46 40 93 02

trude.lian@tegn3.no

Jobbet med:

Campus Ringerike
Grindløkken

Trude Krokenes Lian er utdannet geograf fra NTNU(2008) med fordypning i samfunnsgeografi og har en master i arealplanlegging fra NTNU (2010). Hennes masteroppgave handlet om hvordan man kunne øke andelen reisende på to regionale pendellinjer i Sør – Trøndelag, og hvordan de reisende vektet de foreslåtte tiltakene.

Trude har erfaring som areal- og transportplanlegger i Ruter hvor hun hovedsakelig jobbet med tiltak for økt fremkommelighet for buss og trikk, samt universell utforming av Ruters tilbud. Videre har hun jobbet mye med forvaltningssaker og høringsuttalelser på vegne av Ruter, noe som har gitt henne verdifull innsikt og erfaring med offentlig forvaltning og de ulike planprosessene.

Hun har prosjekterfaring; både som oppdragsansvarlig og prosjektmedarbeider, og har jobbet med utarbeidelse av både prosjektbeskrivelser og kravspesifikasjoner, samt anbudsvurderinger i forbindelse med dette. Siden september 2013 har Trude jobbet hos tegn_3  med arealplanlegging.

Urd Schjetne

Interiørarkitekt MNIL/ interiørarkitekturfaglig leder

D +47 90 95 52 10

urd.schjetne@tegn3.no

Jobbet med:

Regjeringskvartalet
Sparebanken Midt-Norge
Sparebank 1 SMN- Orkanger
Trondheim Havn IKS
Cafè Victoria, Ringve Museum

Urd Schjetne er utdannet interiørarkitekt fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Hun har 10 års erfaring som prosjektleder og ansvarlig saksbehandler fra ulike prosjekter. Hun har god erfaring med arbeidsplassutforming, konseptutvikling, prosessarbeid  i  både private og offentlige bygg/prosjekter.

Victoria Høiby

Landskapsarkitekt MNLA

D +47 41 65 36 39

Victoria.hoiby@tegn3.no

Victoria Høiby var ferdig utdannet landskapsarkitekt fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet våren 2016. Masteroppgaven hennes omhandler stedsutvikling og fortetting på knutepunktet Stabekk i Bærum, med fokus på stedsidentitet og bærekraft.

Victoria har tidligere vært engasjert hos Dengin hage & landskap (nå LARK landskap) der hun arbeidet med planteplaner og detaljplaner. Hun har også vært engasjert hos Bærum kommune der hun jobbet med gateplanlegging, samt hos Remark Landskap med detaljplaner og illustrasjon. I tegn_3 jobber Victoria med med både landskaps- og planprosjekter.

Vita Sundli

Sivilarkitekt MNAL

D +47 24 11 14 73

vita.sundli@tegn3.no

Vita har en allsidig arkitektkompetanse innen arkitekturprosjektering. I tillegg kommer utarbeidelse av tilbudsdokumentasjon, detaljprosjektering og byggeplassoppfølging samt budsjetthåndtering og framdriftsansvar.