Bakkegata gang- og sykkelvei

Kunde:

Trondheim kommune

-

Sted:

Nedre Bakklandet, Trondheim

-

Areal:

385 m2

-

Tidsrom:

2016-2017

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Landskap

Bakklandet er et av Trondheims mest avholdte strøk, både som nabolag, sentrumsbydel og turistattraksjon. tegn_3 har jobbet med flere prosjekter her, bla. prosjektering av bolig- og næringsbygg og gateopprustning av Nedre Bakklandet og Bakkegata.

Den nye gang- og sykkelveien i Bakkegata strekker seg fra eksisterende torg i enden av Bakkegata og ned til rundkjøringen mellom Nedre Bakklandet og Innherredsveien. Det opparbeides en delt gang- og sykkelvei med ny asfalt, kantstein, vegetasjon, håndløpere og en ny natursteinsmur av granitt. Prosjektet inkluderer også adkomst med ny rampe og trapp av natursteinsheller til ny bygård i samarbeid med annen byggherre.

tegn_3 har utformet bygården i tilknyttning til ny adkomst helt i nord i Bakkegata, på en knapp, men svært eksponert tomt. Bygningen inneholder 8 boenheter, alle med tilgang til uteplass både på takterrasse, balkong og bakgård. I sokkel mot Nedre Bakklandet åpner bygget seg mot gaten, der et næringslokale har inngang fra fortauet.