EC Dahls

Kunde:

Konsulen AS

-

Sted:

Trondheim sentrum

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Arkitektur

Prosjektet er et samhandlingsprosjekt med Reinertsen AS som totalentreprenør, ut fra en reguleringsplan som var utført for Konsulen AS. Prosjektet ligger i bydelen Kalveskinnet og eksisterende bygg "Stiftelsen" inngår som en sentral del av prosjektet. stiftelsen blir av Riksantikvaren vurdert som ett av Norges 5 viktigste Jugendbygg.

Prosjektet består av 4 deler; ombygging av Stiftelsen for Fylkesmannen, nybygg for kontor og boliger, underjordisk gangforbindelse til Statens Hus under Prinsens gate og et nytt byrom. Kulverten til Statens Hus forbinder alle bygg under bakkeplan. Denne etasjen inneholder også parkeringskjeller for boliger og Fylkesmannen. På grunn av bygningstekniske forhold er koblingen til Stiftelsen utviklet som et eget trappebygg. Dette bygget er i all hovedsak utført i glass for å være mest mulig transparent og dermed utgjøre en velbalansert kontrast til det ærverdige hovedbygget. Stiftelsen vil etter rehabiliteringen fremstå som et moderne kontorbygg i fire etasjer. For å gi lys inn på plan 5 har vi gitt takflaten mot nord store glassfelter. I underetasjen ligger parkeringskjeller og kulvert som binder kontorbygget sammen til Statens Hus under Prinsens gate. Kulvert er også koblet til Stiftelsen (E.C. Dahls gt 10)

En viktig utfordring i prosjektet har vært å skape løsninger hvor det private rommet og det offentlige byrommet virker sammen.