Eidsvoll 2013-2024

Kunde:

Eidsvoll kommune

-

Sted:

Eidsvoll

-

Størrelse:

457 km2

-

Tidsrom:

2012-2014

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Plan

tegn_3 har på vegne av Eidsvoll kommune utarbeidet kommuneplanens arealdel for Eidsvoll kommune. Dette innebærer produksjon av plankartet, utarbeidelse av planbeskrivelse med bestemmelser og gjennomføring konsekvensutredning for kommunen.

Arbeidet har vært utført med utgangspunktet i kommunens vedtatte planprogram og samfunnsdel til kommuneplanen hvor det skisseres opp kriterier, strategier og visjoner for planarbeidet. Sammen med Eidsvoll kommune har tegn_3 gitt Eidsvoll en kommuneplan som er fremtidsrettet, oppdatert og offensiv. Dette har skjedd gjennom gode politiske og administrative prosesser, samt med et tilrettelagt opplegg for barn og unges medvirkning.

tegn_3 har arbeidet for at Eidsvoll skal få et godt styrings- og kommunikasjonsverktøy i sin nye kommuneplan og som svarer til kommunens utfordringer mht å lage en bærekraftig samfunnsutvikling med gode levekår for kommunens innbyggere.