Hommelvik ungdomsskole

Kunde:

Malvik Kommune

-

Sted:

Hommelvik

-

Areal:

-

Tidsrom:

2015-Pågående

-

Faggruppe:

Arkitektur / Interiør / Landskap / Plan

Dagens ungdomsskole i Hommelvik skal erstattet av en ny ungdomsskole på samme tomt, med en kapasitetsøkning fra 350 til 400 elever.

tegn_3 har vært med fra tidlig fase til prosjektering, med utarbeidelse av reguleringsplan, mulighetstudie og forprosjekt for bygg og utomhusareal. Reinertsen AS har også vært involvert innenfor flere fagområder, blant annet veg, brann og rådgivende ingeniør bygg. tegn_3 skal også stå for detaljprosjektering av bygg og utomhusareal.

Skoletomta ligger i Hommelvik, ca 350 meter fra sentrum med rådhus, butikker, tog og busstasjon, og ca 1 500 meter (langs veg) fra E6. Skoleområdet ligger nært opp til eksisterende idrettsområde, elva Homla og diverse turstier. Eksisterende svømmehall og gymsal skal bevares. Det er forutsatt skoledrift på eksisterende skole inntil ny skole står ferdig.
Prosjektets mål vært å skape en skole med gode dagslysforhold (dagslysfaktor) og utsyn/kontakt med omgivelsene i tillegg korte interne forbindelseslinjer vertikalt og horisontalt.  Det har i tillegg vært en sterk formgivende premiss at skolen skal tilpasse seg tilstøtende verneverdig småhusbebyggelse med trehuskarakter.


Dette er løst gjennom et sentralt plassert adkomstrom/ foajè med to hovedfløyer på hver side. Sidefløyene og sentralrommet er brutt opp i mindre volum med saltak, som en direkte referanse til skalaen og karakteren i området.
Sentralrommet – dvs foaje med amfi, er omkranset av bibliotek, administrasjon, personalrom, skolens spesialrom og alternativ opplæringsarena/ ungsomsklubb. Det vil si at alle offentlige og mer utadrettede funksjoner er lagt til 1. etasje, og de mer private undervisningsarealene sammen med lærerarbeidsplasserer er lagt til 2. etasje. Grepet gir muligheter for flerbruk av skolens mer offentlige arealer etter skoletid, samtidig som man lett kan stenga av de mer private arealene til skolen som ligger i 2.etasje.