Kjelsås skole

Kunde:

Undervisningsbygg Oslo

-

Sted:

Kjelsås, Oslo

-

Tidsrom:

2010-2012

-

Status:

Ferdigstilt

-

Størrelse:

23.000 m2

-

Faggruppe:

Landskap

Kjelsås skole ligger i Oslo nord og består av flere bygg fra ulike tidsperioder. Den nyeste fløyen samt en frittliggende gymsal ble revet til fordel for et nytt arealeffektivt bygg med idrettshall i underetasjen. I tillegg til full skoledrift med trinn fra 1. til 7. klasse huser byggene to barnehager og en egen avdeling for spesialklasser med autister.

I dette prosjektet utarbeidet tegn_3 landskap skisseprosjekt, for- og detaljprosjekt.

Tomten på hele 23.000 m² bød på en rekke utfordrende terrengtilpasninger og det ble lagt spesielt fokus på håndteringen av overvann da dette var et stort problem i den eksisterende skolegården.

Søndre skolegård har blitt tilpasset småskolen og SFO, mens den langstrakte nordre skolegården er forbeholdt storskolen og de som bruker idrettshallen på kveldstid. Ulike soner er satt av til ulike aktivitetsnivå og alle arealer er utformet etter prinsippene om universell utforming.

Prosjektet ble ferdigstilt i 2012.