Skorpa

Kunde:

Skorpa Eiendom AS

-

Sted:

Kristiansund

-

Tidsrom:

2008-2012

-

Faggruppe:

Landskap / Plan

Øya Skorpa i Kristiansund planlegges utbygget som en ny bydel med opp til 380 boliger. tegn_3 har utarbeidet konsekvensutredning av tiltaket. Plangrepet er utformet av Niels Torp As på bakgrunn av deres vinnerutkast i en begrenset arkitektkonkurranse i 2007. Planen er av en slik karakter at den genererer betydelige virkninger for omgivelsene. Formålet med konsekvensutredningen har vært å synliggjøre hvilke vesentlige konsekvenser tiltak vil ha for samfunn, miljø og naturressurser.

Gjennom innledende utarbeidelse av planprogram ble 22 deltema identifisert. Disse er utredet gjennom bruk av tegn_3s og Reinertsens samlede tverrfaglige kompetanse, med støtte fra Nordmøre Energi på energiutredningen.