Lindeberg skole

Kunde:

Undervisningsbygg Oslo KF

-

Sted:

Lindeberg, Oslo

-

Tidsrom:

2009-2010

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Landskap

Lindeberg skole ligger i Oslo øst og bestod opprinnelig av to separate bygninger. Prosjektet omfattet total rehabilitering av eksisterende bygningsmasse samt nybygg av midtfløy som kobler disse sammen.

Utendørs var det store terrengutfordringer med høydeforskjeller på opptil 10 meter. Universell utforming har vært et toneangivende prinsipp, og høydeforskjellene er håndtert med slake ramper som tilpasses den synlige fjellgrunnen på tomten. Elevene har fått idrettsbaner, lekeplasser og et spennende amfi der det både kan være utendørs undervisning og lek. Naturpreget på tomten er bevart i størst mulig grad, og tilpasninger til eksisterende terreng og bebyggelse har vært viktig.

Prosjektet ble ferdigstilt våren 2010.