Lyngbakken bo- og behandlingssenter

Kunde:

Skien kommune

-

Sted:

Skien

-

Størrelse:

41.000 m²

-

Tidsrom:

2010-2013

-

Status:

Ferdig bygget 2014

-

Faggruppe:

Landskap

Lyngbakken bo- og behandlingssenter er et senter for brukere med tungt pleiebehov, spesielt for gruppen med aldersdemens. Det er et sykehjem med 64 døgnplasser.

Utomhusarbeidene består av tre sørvendte sansehager som er tilrettelagt pasientenes behov, der sanseopplevelsene de får i hagen skal bidra til en følelse av gjenkjennelse og trygghet.

Hagene er avgrenset med hekker og består blant annet av sirkulære gangstier, urtehager, sitteplasser og grill plasser. Valg av planter, busker og trær er basert på at de skal vekke gode minner fra ’gamle dager’.

Hovedinngang og parkeringsplassen ligger på nordsiden av bygget, sammen med HC parkering og sykkelparkering. Adkomstveien kommer inn fra Lyngbakkveien i nord, og det er egen innkjørsel for varelevering til under etasjen. Det er et nettverk med gang- og sykkelstier som knytter seg opp til eksisterende veier.

tegn_3 har prosjektert utomhusarealene i detaljfasen.