Patentstyret - kontorer

Kunde:

Patenstyret

-

Sted:

Oslo

-

Tidsrom:

2008

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Interiør

Innredning av nye lokaler til Patentstyret, 270 ansatte.

tegn_3 har bidratt med utvikling av nytt interiør, og har i den sammenheng også naturlig måtte bidra i brukerprosessene. Løsningsforslaget har blitt utarbeidet som skisser i første omgang og revidert/videreutviklet i nær dialog med oppdragsgiver og brukere. Interiørarkitekt har deltatt i de planlagte samlingene pr avdeling både for å presentere forslag og for å motta signaler til bearbeiding av løsningene. Prosjektet består av en kombinasjon av åpent landskap og lukkede kontorer. Møterom, kantine, bibliotek, arkiv, sosiale soner og trimrom har og blitt en naturlig del av lokalene.