Pottemakerbakken

Kunde:

Hønefoss kommune

-

Sted:

Hønefoss

-

Tidsrom:

2011

-

Status:

Ferdig bygget

-

Størrelse :

1100 m2

-

Faggruppe:

Landskap

Pottemakerbakken ligger i Hønefoss og er et prosjekt som knytter Nordre Torg med elven.

Den smale tomten var ubebygget og beliggende mellom et brokar og et ruvende bygg. Terrenget er preget av store høydeforskjeller og for å skape den nye gangforbindelsen ble løsningen en granittrapp og rampe som binder sammen byrommet og elven.

I tegn_3s skisse- og detaljplan får byrommet beskyttede sitteplasser plassert i leveggen med utsikt mot elven. Lys og mørk granitt brukes vekselvis i trappen og som dekke på plassen.

Et tre står plassert i granittbelegget og gir sammen med nye plenområder på øvre og nedre plan et grønt preg og myker opp plassen. Regnvann føres mot klatreplantene eller til en vannrenne av storgatestein. Det legges opp til uteservering foran bygget på nedre plan.

Et gammelt brofunament av naturstein fra en tidligere bro, støttemurer og brokaret til Hønefoss bru får effektbelysning.