Slemmestad ungdomsskole

Kunde:

Røyken kommune

-

Sted:

Slemmestad, Røyken

-

Tidsrom:

2009-2011

-

Status:

Ferdigstilt

-

Foto:

Jiri Havran

-

Faggruppe:

Landskap

Prosjektet omfatter utarbeidelse av utomhusarealer og nye parkeringsplasser for Slemmestad ungdomsskole i Røyken kommune.

En viktig målsetting har vært å fjerne trafikken foran hovedinngangen og gi området rundt skolen gode og spennende uterom som stimulerer til aktivitet for ungdommene. Det er lagt vekt på å skape uterom som gir økt fleksibilitet, spenning og pedagogisk stimulans. Utearealene benyttes på fritiden så vel som i undervisningen.  Gode uterom skal øke livskvaliteten til brukerne.

tegn_3s landskapsarkitekter har i prosjektet utført forprosjekt, detaljprosjektering, kontrahering og byggeoppfølging.