Arbeidsplassutforming

En vesentlig forutsetning for å skape gode resultater og trives på jobb er at arbeidsplassen er utviklet og tilpasset aktivitetene som gjøres der. For oppdragsgivere som ønsker gode arbeidsplassløsninger kan tegn_3 bistå som rådgiver i alle faser av et prosjekt fra visjon, via analyse, til design, oppfølging på byggeplass og evaluering av resultat.

Våre metoder innebærer å etablere god innsikt i organisasjonens langsiktige mål og de ansattes eksisterende behov. Å koble mål for organisasjonen og eksisterende praksis  i sammenheng ved etablering av nye arbeidsplassløsninger gir mulighet til å beskrive forutsetninger for at nye lokaler skal fungere optimalt. Dette bidrar til at bedriften oppnår ønsket praksis i nye lokaler. tegn_3 har solid erfaring med kartlegging av arbeidsmønster og utvikling av aktivitetsbasert arbeidsplasser og vi har sterkt kompetanse innen prosessledelse, brukermedvirkning og utvikling av rom- og funksjonsbeskrivelser.

Vi assisterer i etablering og kommunikasjon av konsept; utvikler og bistår i brukerprosesser for programmering av løsning samt brukerprosesser for forankring av konsept; vi designer og planlegger nye bygg; leder byggeprosess og gjennomfører evaluering av nye løsninger.