Myndighetshåndtering

Gjennom mange år har vi sett at håndtering av byggesaker og myndighetskrav påfører byggeprosjekter unødvendig risiko. Å ikke ha tillatelser på plass i tide kan føre til forsinkelser, rettslige etterspill og misfornøyde oppdragsgivere. Vi besitter et av landets sterkeste kompetansemiljøer på håndtering av byggesaker og myndighetskrav. Våre medarbeidere har erfaring fra de største plan- og bygningsetatene i landet og har i mange år håndtert byggesaker av alle slag som ansvarlig søker for alle typer oppdragsgivere. Erfaring fra både offentlig og privat side av byggesaksfeltet gjør oss i stand til å forutse fremgangsmåter og dokumentasjonskrav hos kommunene. Vi vet at byggesaksrådgivning er en tidskritisk aktivitet i de fleste prosjekter og har derfor metoder for oppfyllelse av myndighetskravene i rett tid og i samsvar med oppdragsgivers forventninger.

Foruten fremføring av søknader kan våre folk gi råd om forståelse av de mest sentrale lover og forskrifter innenfor byggesaksfeltet, herunder plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift, Byggesaksforskriften, arbeidsmiljøloven og annet regelverk. Slik forståelse har vist seg svært verdifull i alle deler av et oppdrag; blant annet for å redusere risiko og usikkerhet for etterfølgende faser av prosjektet.