Energi og miljø

Norges bygningsmasse står for 40 % av landets energibruk og en betydelig del av klimagassutslippene. Blant de mest effektive tiltakene mot global oppvarming, med alle sine konsekvenser, er å redusere eksisterende bygningers energibruk og sørge for at framtidens bygninger blir bortimot nullutslippsbygninger. Som arkitekter og planleggere er vi oss dette ansvaret bevisst og ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn sammen med våre oppdragsgivere.

Vi søker konsepter og løsninger som minimerer miljøbelastningen ved å maksimere samspillet mellom sted, bygning, materialer og klimatiseringskonsept (oppvarming, kjøling, belysning, ventilasjon). Vi utnytter passive strategier maksimalt, eksempelvis dagslys og termisk masse, og supplerer deretter med aktive strategier etter behov i det enkelte prosjekt.

Vi har prosjektert flere passiv hus, og har tverrfaglig kompetanse innen passiv energidesign, energisimuleringer, dagslysberegninger, BREEAM, og LCA. Vi er prosess orientert og vant til å jobbe i tverrfaglige team.