Helse og omsorg

Helse- og omsorgsbygg skal ha høy kvalitet og være funksjonelle med fokus på brukergruppenes spesifikke behov. Vi ønsker å utvikle trygge og oversiktlige bygg som gir forutsetninger for et godt liv og samtidig er en god arbeidsplass. Med bruker og forvalter i fokus skal miljø sitte i førersetet og bebyggelsens samfunnsfunksjon dyrkes.