Kultur, park og idrett

Vi former samfunnets møtesteder og anlegg for rekreasjon, lek og kultur. Vår tilnærming til utforming av enkeltobjekter tar utgangspunkt i en forståelse av anleggene i sin plassering og funksjon i forhold til omgivelsene. Vi ønsker å invitere brukergrupper til deltakelse i åpne prosesser som øker forståelsen av stedet, og gjennom dette utvikler vi arenaer som blir en integrert og viktig del av nærmiljøet og samfunnet.