Næring

Vårt mål er at bygningene vi tegner skal være med å skape gode byrom og være godt integrert i lokalmiljøet. Folk er engasjert og interessert i arkitektur mer enn noen gang og form, funksjon og kontekst blir derfor viktigere. Et næringsbygg og dens arbeidsplasser spiller i dag en sentral i rolle i bedriftens varemerkebygging og markedsføring.

tegn_3 ønsker i nært samarbeid med våre kunder å utvikle moderne og attraktive kontor- og næringsbygg der vi tar utgangspunkt i kundens organisasjon, struktur og kultur for å utvikle nye konsept. Våre arkitekter og interiørarkitekter arbeider sammen med spesialister innen strategisk arbeidsplassutforming for sikre velfungerende og fremtidsrettede arbeidsmiljøer. Vi ønsker å være med å utvikle framtidens næringsbygg og har kompetanse til å prosjektere bygninger som tilfredsstiller nye energikrav og BREEAM sertifisering.