Bolig

Byene vokser og vi opplever daglig hvordan dette påvirker våre fysiske omgivelser. Alle områder må forstås i samtidig og framtidig kontekst. Vår ambisjon er å forme nabolag som mennesker ønsker å flytte til, oppholde seg i, og ikke minst bli værende i. Vi tegner realiserbare bygg med fremtidsrettede løsninger og et særskilt fokus på det menneskelige perspektiv, opplevelsen av stedet og grensesnittet mellom ute og inne. Vi tar utgangspunkt i stedets unike forutsetninger og finner i samarbeid med byggherre de løsninger som best ivaretar god bokvalitet og sunn prosjektøkonomi.