Utdanning og oppvekst

Skoler og barnehager er viktige møtesteder i dagens samfunn, og det blir alt vanligere at skoleinstitusjonen fungerer som møteplass også for utdanning, kultur, idrett og fritid. Vår ambisjon er at utdanningsbygg skal være attraktive, funksjonelle og fleksible nok til å håndtere fremtidens endrede krav og behov til pedagogikk og bruksformer. En forutsetning for å lykkes er å utvikle hvert prosjekt med brukerne i sentrum, hvor våre konsepter utvikles med et parallelt fokus på de fysiske omgivelsene. Målet er å forme bygninger med høy kvalitet og som er godt integrert i det lokale miljøet.