Filosofi

Vi former samfunn. Vi ser alle prosjekter som en mulighet til å lage noe mer enn en fysisk struktur. For oss er arkitektur et verktøy ut over den tegnede strek - en mulighet til å skape holdbare løsninger og varige forbindelser.

Verdiskaping er et mangefasettert begrep som gjennomsyrer alt vi gjør. Enten vi designer en skole, et næringsbygg eller en bolig, ser vi på prosjektet som en helhet hvor hver fase er sømløst forbundet med den neste, støttet av den tverrfaglige kompetansen i våre team.

Vi har en sterk ambisjon om å være så tilgjengelige og mottakelige som mulig. Vi gjør et poeng av å ikke kommunisere over våre kunders hoder, men i stedet informere dem om vårt arbeid og våre tjenester på et språk de forstår fullt ut. Vi snakker med våre kunder og vår omverden, og ikke til dem.

Vi tør å være nysgjerrige og tilstedeværende, og dyrker gleden av å skape noe nytt. Vi ønsker å redusere gapet mellom arkitekter, kunder og omverdenen.

Vi ønsker å ta samfunnsansvar og tenker grønt og miljøbevisst. Av samme grunn har vi fokus på å fremme robuste og fleksible løsninger som gagner både samfunnet og våre samarbeidspartnere.