Prosess

Vi er kundeorienterte og vektlegger involvering og dialog. Å arbeide innenfor et realistisk rammeverk er avgjørende for oss. Den kreative prosessen er et resultat av kartlegging av handlingsrom og muligheter som krever faglig kompetanse. Våre kunder skal kunne stole på at vår design er et resultat av grundige analyser hvor oppdragsgivers behov, mål og rammer er tatt i betraktning.

Gjennom fortløpende forankring sikres eierskap til prosjektet og økt forutsigbarhet med hensyn til løsningsvalg. Vi ønsker at dialog og åpenhet skal være en rød tråd gjennom alle våre prosjekter.

tegn_3 er heleid av og samlokalisert med ÅF Engineering AS, og involverer ingeniører og spesialister tidlig i våre prosjekter for sammen å identifisere risikoelementer og kanalisere det kreative arbeidet mot byggbare konsepter.