Atrå Skole

Kunde:

Tinn kommune

-

Sted:

Atrå

-

Størrelse:

1600 m2

-

Status:

Innlevert

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

Atrå er en bygd i Tinn kommune i Telemark med omkring 300 innbyggere. Bygda ligger ved nordre enden av Tinnsjøen, der Gjøystdal og Gausetdalen møtes.

Konkurransen gikk ut på å forme nye læringsarealer for barne -og ungdomsskole i forlengelse av den eksisterende skolen. Den nye delen skulle også inneholde et bibliotek og samfunnshus - bygdas nye møtesteder. Oppgaven var også å forme utomhusplan for skolen og det omkringliggende området

Svaret ble en nøktern og respektfull tilpasning til eksisterende skolebygg med fokus på “Lirekassen” - den nye storsalen.

Storsalen og den øvrige skolen knyttes sammen av biblioteket, med takform og fasademateriale som den eksisterende skolen.

På sørsiden danner trapper og inngang til skole og samfunnshus et amfi med gode solforhold og utsikt over idrettsplassen og landskapet.