Bjertnes videregående skole

Kunde:

AFK eiendom FKF

-

Sted:

Bjertnes, Nittedal kommune

-

Areal:

11.000 m2

-

Tidsrom:

2016-2017

-

Status:

Skisseprosjekt og forprosjekt

-

Faggruppe:

Arkitektur

Bjertnes videregående skole er et bygg som i sitt stramme formspråk er typisk for den sene modernisme. Bygget har fått tilbygg i flere omganger, men har stort sett bevart sitt tidstypiske preg, noe som gjenspeiles i hovedinngangens vernede fasade med frise. Planlagte tiltak for å oppnå et inneklima i henhold til dagens krav omfatter etterisolering og rehabilitering av fasade og innvendige overflater iht TEK10 (ARK), samt miljøsanering og oppgradering av tekniske anlegg (RIV, RIE, BRANN). Samtidig som den opprinnelige arkitekturen blir respektert og ivaretatt, vil dette tilføre bygget et positivt løft. Fasadens materialvalg er en lys, nesten hvit fibersementplate som vil ligge i vannrette bånd mellom vindusbåndene. Mellomrommet mellom vinduene vil bli kledd med sinkbeslag som ligner den nyere 4. etasjen. Dette vil få de nederste etasjene til å snakke samme formspråk som den øverste etasjen. Gavler, sokler og frontfasade hovedinngang utføres i en helt lys pusset gråfarge, som gir en svak kontrast til de lyse fasadeplatene. Farger til solavskjerming er hentet fra frisen over hovedinngangen som vil gi bygningene et lett og friskt uttrykk med sin lekne, tilfeldige plassering.