Campusplan UiT Harstad

Kunde:

Statsbygg

-

Sted:

Harstad

-

Størrelse:

27.000 m²

-

Tidsrom:

2017

-

Status:

Ferdig

-

Faggruppe:

Utvikling og analyse / Plan

tegn_3 og ÅF har, i samarbeid med Rodeo arkitekter har utarbeidet mulighetsstudie og campusplan for UiT Harstad. Hopvedgrepet er å styrke de urbane kvalitetene i eksisterende campus gjennom en sammenbinding av campus med bysentrum i sør og det nye byutviklingsområdet Harstadhamn i nordvest. Områdene har i dag en udefinert og uklar profil.

I midten av campus etableres Havnegata og Havnepromenaden som akser for tverrfaglighet, byliv og mobilitet. Grønn mobilitet er tillagt særlig vekt og det er dessuten foreslått studentboliger flere steder i tilknytning til bycampus.

Arbeidet har vært organisert med en innledende analyse av arealbruk, omfattende medvirkning med samskipnad, universitet og kommune samt utvikling av alternativer for fremtidig utvikling av UiT Harstad. Foruten nye studentboliger og lokaler for universitetet er det lagt vekt på utvikling av møteplasser mellom by og akademia, blant annet i form av transformasjon av parkeringshuset Ullvarelageret. Prosjektet er et samarbeid mellom Statsbygg, UiT, studentsamskipnaden og Harstad kommune.

Nøkkeltall: 11 168 m2 for studentfunksjoner, 13 804 m3 for UiT/næring/kontor samt 1 797 m2 transformasjonsareal.

(Alle illustrasjoner: Rodeo arkitekter)