Drammen busstasjon

Kunde:

Drammen kommune

-

Sted:

Drammen

-

Størrelse:

m2

-

Tidsrom:

2016-2017

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Arkitektur / Interiør / Landskap

Drammen busstasjon ble opprinnelig tegnet av Studio Grön Arkitekter. Da den sto ferdig i 2004 ble prosjektet nominert til Statens byggeskikkpris 2005 og fikk Norges Blindeforbunds tilgjengelighetspris i 2005.

tegn_3 fikk 10 år etter oppgaven å  utarbeide en plan for oppgraderingen av Drammen busstasjon iht. nye brukerønsker. Endringene er basert på en undersøkelse blant busspassasjerer gjennomført av Brakar og Drammen kommune i våren av 2016. Tilfredsheten med busstasjonen viste seg å være lav for de følgende aspektene: trygghet, opplysning og komfort (særlig beskyttelse mot vær og vind).

Rehabilitering av dekke, demontering av trevegger for å erstatte de med glassvegger, flytting av reklameskilt og konstruksjon av et nytt venterom for besøkende er blant de viktigste tiltakene for å åpne opp busstasjonen og øke trygghet og komfort. I tillegg inngår nytt møblement som brede benker med god utsikt og solforhold, sykkelparkering med reparasjonsstasjon under tak og nye skilt som både gir informasjon og oppmuntrer de reisende til å ta vare på busstasjonen. Endringene er forsøkt gjort skånsomt for minst mulig endring av opprinnelig design. Beplantingen på stasjonen og fortau vis a vis busstasjonen bidrar også til forbedringene ved å skape et grønnere miljø i ‘asfaltjungelen’.

I tråd med tegn_3 og kommunen sine mål, er planen utarbeidet slik at den har minst mulig innvirkning på miljøet. Trespiler er gjenbrukt i nytt møblement og bruk av materialer som glasscrete og LED belysning bidrar også til dette.