E16 Wøyen-Bjørum

Kunde:

Statens vegvesen Region Øst

-

Sted:

Bærum

-

Lengde:

5,1 km

-

Tidsrom:

2004-2009

-

Faggruppe:

Landskap

Første del av firefeltsvei på E16, strekningen Wøyen - Bjørum i Bærum, ble åpnet våren 2009. Strekningen har en lengde på 5,1 km og inkluderer blant annet planskilte kryss, bruer og tunneler. E16 er stamvei og utgjør hovedforbindelsen mellom Oslo og Bergen, i tillegg til at den også er hovedferdselsåre mellom Oslo og Ringerike, og videre til Bergen.

Landskapsarkitekter i tegn_3 AS har sammen med Reinertsen Infrastruktur utarbeidet byggeplan og konkurransegrunnlag for E16 Wøyen - Bjørum.

Landskapsutformingen har omfattet terrengbehandling av trafikkøyer, skjæringer og tunnelportaler, samt beplantning for de ulike naturtypene. Ved utforming av konstruksjoner, som bruer, underganger, murer og støyskjermer, har landskapsarkitektene jobbet i tett samarbeid med konstruksjons-, veg- og VA-ingeniører samt oppdragsgiver fra Statens vegvesen Region øst.