Edvard Griegs vei omsorgsboliger

Kunde:

Oppegård Kommune

-

Sted:

Kolbotn

-

Tidsrom:

2015-2018

-

Status:

I detaljeringsfase

-

Størrelse:

8000 m2

-

Faggruppe:

Arkitektur / Interiør / Landskap

Edvard Griegs vei omsorgsboliger
ligger i Oppegård i umiddelbar
nærhet til Kolbotn sentrum.

Byggherrens visjon var en moderne
bygning som samler omsorgsboliger,
dagaktivitetssenter, kontorer for
hjemmetjenesten og fasiliteter for
eldre.

Totalt har bygget 72 leiligheter,
med husbankstandard, fordelt på 5
etasjer. I den øverste etasjen ligger
en spesialavdeling tilrettelagt for
demente, og egen takterrasse.
Korridorene på hvert etasjeplan
er utformet med møteplasser og
romslighet som gir beboere mulighet
å «gå tur» og møtes innendørs.

Bygningen er tenkt å være et lokalt
møtested og koblingen til nabolaget
er derfor viktig. Ved å skape en
åpen passasje gjennom bygningen
og trekke en lokal snarvei inn på
tomten, gjennom bygningsvolumet,
så aktiviseres området i større grad.
Det har vært fokus på å lage gode
utearealer, gangveier og møteplasser.

Oppegård kommune har hatt
betydende miljøambisjoner for
prosjektet. Bygningen er prosjektert
for å tilfredsstille passivhusstandard
og det er det første bygget i Norge
av sitt slag som oppføres med
bæresystem i massivtre. Fasader i tre
og en varierende bygningskropp gjør
av bygningen får et eget uttrykk og
karakter.

tegn_3 har levert forprosjekt, skisseprosjekt og funksjonsbeskrivelse, og er nå i gang med detaljprosjektering av omsorgsboligene.