Elveparken i Drammen

Kunde:

Statens vegvesen Buskerud/Drammen kommune

-

Sted:

Drammen

-

Størrelse:

45 daa

-

Tidsrom:

2003-2004

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Landskap

Elveparken er en del av et helhetlig program for opparbeidelse av en sammenhengende park langs Drammenselven, fra Bragernes torg og ut til Brakerøya.

I byggeplanstadiet har det vært arbeidet mye med å gi prosjektet en god tilhørighet i Drammen, særlig med tanke på overordnet byplan, turveiens føring, elementenes proporsjoner og materialbruk.

Det er fokusert på byaksene, dvs. gatene som opprinnelig ble anlagt som branngater. Gatene er understreket og brukt i prosjektet ved at de er trukket gjennom parkdraget og ut mot vannet med varierende utforming og en bevisst materialbruk. Dette gjør at parkdraget får en naturlig sammenheng med kvartalene i byen og at tilknytningspunktene til parken følger bystrukturen. Losjeplassen er i dag en viktig akse i byen. Gata er utformet som en allmenning med en bred grønn rabatt i midten, noe som videreføres ut i Elveparken. Søren Lemmichs gate markeres av en festplass, dvs. en åpen, hellebelagt plass med sittemuligheter i skyggen og nær tilknytning til badestrand.

Elveparken skal bli en promenade som avbrytes av ulike plasser og aktiviteter. Det opparbeides en sammenhengende turvei som beveger seg gjennom de ulike “happeningene”; bystrand, elveamfi, festplass, strand og strandvolleyballbane.

Drammen fikk ’Veidirektørens Vakre Vegers pris’ for 2004. Spesielt Elveparken/Nedre Strandgate og veianlegget i Bragernestunnelen fikk god omtale: - Elveparken, fremstår som en logisk helhet, fylt av variasjon i detaljene. Med omtanke for mange ulike behov og for alle typer brukere – de som sitter bak rattet, på sykkel, som vandrer og de som bader i elven, uttaler juryen.