Elvepromenaden i Sandvika

Kunde:

Bærum kommune

-

Sted:

Sandvika

-

Tidsrom:

2012-2013

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Landskap

tegn_3 har på oppdrag fra Bærum kommune prosjektert ny elvepromenade og parkoppgradering langs Sandvikselva, fra Løkke bro i vest til Løkketangen øst.

Elvepromenaden er oppdelt i tre hovedområder og består av følgende tiltak: Langs elvebredden ved Løkke bro er det etablert et granittamfi med innslag av tre. Amfiet bidrar til at elven blir mer tilgjengelig. Her kan kajaker legge til, samtidig som amfiet kan brukes som en samlingsplass i parken. Ved Elias Smiths promenade, mellom Elias Smiths vei og jernbanebroen, er det bygget et nytt trappe- og rampe amfi, samt en stålrampe som knytter parken til gatenivå. Området er oppgradert med ny belysning, buskfelt og møblement. Fra dette området fortsetter elvepromenaden i form av en stålkonstruksjon som 'flyter' over vannet og går under to broer. Elvepromenaden ender opp i Løkketangen park med ny gangsti, beplantning og oppgradert møblement.

Prosjektet ble ferdigstilt vinter 2013 og åpnet offisielt august 2014.