Energibygget

Kunde:

Skanska Utvikling AS

-

Sted:

Trondheim

-

Areal:

12 000m²

-

Tidsrom:

2010- 2012

-

Status:

Ferdigstilt 2012

-

Foto:

Jiri Havran

-

Faggruppe:

Arkitektur / Interiør / Landskap

Energibygget er hovedkontoret til energiselskapet TrønderEnergi AS, og er et av landets første kontorbygg dokumentert med A-klassifisering. Med et lekkasjetall på 0,4 er bygget godt innenfor kravet i TEK på 1,5. Tiltak som vinduer med U-verdi på 0,8, varmegjenvinning på 85 % virkningsgrad på ventilasjonsaggregatene, varmepumper, VAV på ventilasjon og implementering av elektriske solcellepaneler kvalifiserer til sammen til A-merking. 200m² elektriske solcellepaneler går direkte inn i strømnettet til bygget og bidrar til mindre levert elektrisk energi. Beregnet tilfører de ca. 18.000 kilowattimer i året. Prosjektet er støttet av Enova og ligger godt inn under kravet på 84kWh/kvm. tegn_3 var fagansvarlig arkitekt og prosjekterende. Bygget består av 6 etasjer med rundt 450 kontorplasser, møterom, auditorium, kantine og kundemottak. I tillegg er det parkeringskjeller og kjeller med lager, trimrom og garderober. I kontorarealet er det en kombinasjon av cellekontor, åpne- og lukkede landskap tilpasset brukernes behov avdekket gjennom en grundig brukermedvirkningsprosess. tegn_3 ledet brukerprosess, prosjekterte, utarbeidet anbudsgrunnlag for møblering og fulgte opp denne til levering av møblering. I prosessen med interiørprosjektet dukket ønsket om kunst i bygget opp og det ble besluttet at dette skulle integreres i bygget og på fasaden.

Utearealet i sør er bygget på p-kjeller. Det er etablert en rekke med trær, for å danne en oppholdsplass i menneskelig skala mellom bygningene. Trærne er i plantekasse som er hevet 1 m over dekke for å få nok jordvolum til større trær. Plantekassen fungerer som sittebenk samtidig som den deler arealet i to og definerer en funksjon på hver side, gjennomgangstrafikk på den ene og oppholdsareal på den andre. Støttemur i betong og skifertrapp ned til Holtermannsveien skjermer området mot trafikkstøy.