Fjellbovegen barnehage

Kunde:

Sørum kommunale eiendomsselskap KF

-

Sted:

Frogner, Sørum

-

Størrelse:

1850 m2

-

Tidsrom:

2013-2015

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

Fjellbovegen barnehage er bygget på toppen av Vardefjellet. Den ligger tett inntil skogen og lysløypa. Barnehagens uteområde er preget av nærheten til marka, både når det gjelder materialvalg og utforming. Den har plass til 120 barn, samt åpen barnehage og agora areal som også skal kunne brukes utover barnehagens normale åpningstider.

Tomten er i hovedsak en forunderlig eventyrskog, og arkitekturen er søkt å utrykke nøysomhet og varsomhet i forhold til dette. Barnehagen er formgitt slik at den skal tilpasse seg eksisterende situasjon og terreng, med nære skogrelaterte kvaliteter mot vest og utsikt mot øst. Det er forutsatt som et enkelt og moderne volum, med en langfløy i nord-sør retning og en lavere tverrfløy østover. Høyden og størrelsen er tilpasset slik at prosjektet skal fremstå mest mulig diskret. Eiendommen har mye skrått terreng, også en del som er brattere enn 1:3. Tomten stiger svakt mot nord, mens veien nedenfor stiger i andre retning. Det er i nord omtrent tre meter høydeforskjell mellom veien og oversiden av tomten. Det er også bratt langs hele siden mot vest. Mot syd fyller den bratte skråningen nesten hele tomten. 

Den enkle formen, med flatt tak, ligger i varierende grad som en demning i terrenget, noe som gjør at man kan få direkte utgang til terreng fra alle etasjene. Det er brukt naturlige materialer og stedsspesifikke mønstre preget på veggene. Bygget er et passivhus og det er lagt stor vekt på robuste energieffektive løsninger.