Fjuk oppvekstsenter

Kunde:

Sørum kommunale eiendomsselskap KF

-

Sted:

Fjuk, Sørum

-

Areal:

1680 m2

-

Tidsrom:

2014-2016

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap

Fjuk skole bygges om til oppvekstsenter som skal inneholde ca 70 barnehageplasser. Oppvekstsenteret er tatt i bruk høsten 2016.

Tilbygget i oppvekstsenteret består av to volum som sammenflettes for å imøtekomme en rekke forskjellige programmer, inkludert barnehage, fellesrom/scene, hovedinngang, personalrom, kontorer og arbeidsrom for lærere og pedagoger. Volumene sammenkobles, overlapper og separeres, for å lage ett kretsløp der oppvekstsenterets erfaring - sosialisering, læring, undersøkelse og lek – kan utspille seg. Prosjektet ivaretar fleksible løsninger med funksjoner som er av samme kategori, som personalavdeling (2. etasje) , barnehage (1.etasje) og skole (eksisterende) som ligger tett sammen og på samme plan. I prosjektet er det søkt oppnådd en god samvirkning med eksisterende skole og lokalsamfunn, både med tanke på fysisk utforming så vel drift. Det er et potensiale i å bruke fellesrom med tribune som en forsamlingssal da rommet skal kunne mørklegges og skal kunne brukes til blant annet filmfremvisning og forelesninger.

Bæresystemet i nybygget består primært av bærende elementer av massivtre, i vegger og etasjeskille. Det er søkt mest mulig synlig treoverflate. Overflaten er behandlet med en vannbasert, miljø- og rengjøringsvennlig trelasur, tilsatt hvit pigment, slik at man mest mulig opprettholder treets utseende og hygroskopiske egenskaper.