Greverudlia barnehage

Kunde:

Oppegård kommune

-

Sted:

Greverud

-

Størrelse:

1 450 m2

-

Tidsrom:

2016 - pågående

-

Status:

Forprosjekt

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

Det er planlagt en seks avdelingsbarnehage for 90-120 barn og 23 årsverk / ansatte i Theodor Kittelsens vei på Greverud. Inkludert i prosjektet er det et fellesareal som også skal kunne brukes utover barnehagens normale åpningstider. Bygget er fordelt på to etasjer.

Barnehagetomten oppfattes som en naturtomt med mye skog, vegetasjon og fjell i dagen. Området er hellende mot sørvest, med gode solforhold, samtidig som trærne gir mulighet for uteoppholdsarealer med skygge. Nye Greverudlia barnehage er formgitt slik den skal tilpasse seg den trekantete tomten og terrenget. Dette er en tomt med flere koller og mye eksisterende vegetasjon som bevares. Dette gir barna turmuligheter på egen tomt med utfordrende og uorganisert lek. I tillegg er det en kjøkkenhage, bærbusker og frukttrær der barna kan være med å plante og høste frukt og grønt. Det er balanse mellom aktivitet og stille lek, med lekeapparater, sykkelrunder med asfaltkuler og sandkasselek, hytter og samlingsplasser. Det forutsettes at hver av avdelingene har direkte adkomst til / fra uteområdet.

Den planlagte barnehagen er også formet ut i fra et ønske om mest mulig lekbart areal inne, med et minimum av ganger og korridorer. Disse faktorene har resultert i en sirkulær form som er «beskåret» for å skape en takhelning som følger terrengets topografi. Det er benyttet en enkel palett av få materialer med en fargeskala som harmonerer med omgivelsene. Med få og tilnærmet vedlikeholdsfrie materialer holder vi vedlikeholdskostnadene nede, samtidig som vi skaper en helhet. Materialene som er brukt er primært treverk og sedum/grønt tak, med noe glass og fasadeplater i fasadene. Treverket blir som et ”veggteppe av treverk” som bretter seg rundt volumet. Det har vært stort fokus på kompakt bygningskropp, kontroll av glassareal og energi; enkle tektoniske og tekniske løsninger for gjenvinning av energi. I tillegg har overlyset i midten av sentralrommet tilført prosjektet et opplevelsespunkt med nærhet og tilhørighet til naturen og himmelen.