Holtet stasjonsområde

Kunde:

Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

-

Sted:

Oslo

-

Størrelse:

15 daa

-

Tidsrom:

2013

-

Status:

Pågående

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

Holtet stasjonsområde ligger på Nordstrand i Oslo kommune. Oppdragsgiver, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, ønsket å utrede mulighetsbetingelser for utvikling og salg av eiendom. På bakgrunn av dette ble det så utarbeidet en detaljreguleringsplan for et av alternativene som ble utredet. Eiendommen var plassert nært opp til en knutepunkt for kollektivtrafikk og oppdraget involverte håndtering av det offentlige rommet i tilknytning til stasjonsområdet. Det overordnede målet ble å transformere opplevelsen og inntrykket av Holtet fra å være et område dominert av motorisert ferdsel, til et sterkt nytt lokalsenter. Et sted med komfortable, trygge, sosiale, tilgjengelige og åpne offentlige rom i sammenheng med relevante kommersielle og offentlige tilbud. Samtidig var det et mål å øke sikkerheten for fotgjengere som krysser veien og trikkesporene. tegn_3 sin motivasjon for utviklingen av Holtet stasjonsområde, som ved all fysisk stedsutvikling, har vært å ta utgangspunkt i tiltaksområdets iboende kvaliteter. I dette tilfellet ble de bevaringsverdige bygningene rundt stasjonsområde ansett som meget viktige formideler av Holtets identitet. Holtet stasjonsområde er et prosjekt der tegn_3 sin tverrfaglighet kom til sin rett og det endelige resultatet er gjort på bakgrunn av flere profesjoner i konstruktivt samspill.