Hommelvik ungdomsskole

Kunde:

Malvik Kommune

-

Sted:

Hommelvik

-

Areal:

6000 m2

-

Tidsrom:

2015-2018

-

Status:

Ferdigstilt

-

Miljøambisjon:

Passivhusstandard

-

Faggruppe:

Arkitektur / Interiør / Landskap / Plan

Hommelvik ungdomsskole erstatter tidligere ungdomsskole på samme tomt, med en kapasitetsøkning fra 350 til 400 elever.

Prosjektets mål har vært å skape en skole med gode dagslysforhold (dagslysfaktor) og utsyn/kontakt med omgivelsene i tillegg korte interne forbindelseslinjer vertikalt og horisontalt. Det har i tillegg vært en sterk formgivende premiss at skolen skal tilpasse seg verneverdig småhusbebyggelse med trehuskarakter.

Skolebygget består av fire fløyer som fordeler seg rundt et sentralt volum, i en såkalt stjernestruktur.
Dette er løst gjennom et sentralt plassert adkomstrom/ foajè med to hovedfløyer på hver side. Sidefløyene og sentralrommet er brutt opp i mindre volum med saltak, som en direkte referanse til skalaen og karakteren i området. Biblioteket er et addert volum «hus» til sentralrommet, godt synlig ved adkomsten til skolen. Fra foajèen har man dirkete kontakt/utsyn til skolens uteområde både i nord og sør.

Sentralrommet er omkranset av bibliotek, administrasjon, personalrom, skolens spesialrom, alternativ opplæringsarena/ ungdomsklubb og undervisningsarealene og arbeidsplasserer i 2. etasje.
Byggets oppdeling i mindre volumer skaper ulike soner i uterommet rundt bygget, samtidig som plasseringen av bygget gir en åpen forbindelse mellom utearealene nord og sør for bygget.