Hurdal skole- og kultursenter

Kunde:

Hurdal kommune

-

Sted:

Hurdal

-

Areal:

4950 m2

-

Tidsrom:

2010-2014

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Arkitektur / Interiør / Landskap / Plan

Hurdal kommune skal slå sammen tre skoler til et nytt bygg som i tillegg til skole også skal fungere som bygdas storstue med forsamlingslokale og ha flere rom for kulturaktiviteter.

Skolen er planlagt som en 1-10 skole med to klasser per trinn, rundt 330 elever og 40 ansatte.  Det er en tradisjonell klasseromsskole hvor de ulike årstrinnene er fordelt på to fløyer med egne uteoppholdssoner. Fløyene knyttes sammen av et hovedbygg i sentrum av anlegget som blant annet inneholder administrasjon, spesialfag og kulturskole. Her er det også kulturfunksjoner som skal kunne benyttes av bygdas innbyggere slik som folkebibliotek, kinosal og aktivitetssal med scene. Bygget er lagt inn i en skråning og forbinder sentrum av Hurdal med et eksisterende kommunalt idrettsområde som ligger på et lavere nivå. Her er det også planlagt ny flerbrukshall for skolen og bygda.

Oppdraget omfatter også en reguleringplan for skole- og idrettområdet samt deler av Hurdal sentrum med bl.a. omlegging av kjøremønsteret. tegn_3 og Reinertsen har vært inne med planleggere, arkitekter, landskapsarkitekter, akustikere og vegingeniører.