Hybelhus Mære Landbruksskole

Faggruppe:

Arkitektur / Interiør

Landbruksskolen på Mære er en skole for opplæring innen gårdsbruk. Skolen ligger i Steinkjer kommune og tilbyr utdannelse på videregående nivå. Skolen har overnattingstilbud for studentene, men dagens internatbygg er utdatert og i dårlig stand og det er besluttet å rive eksisternde internatbygg og bygge et nytt hybelhus.

tegn_3 er engasjert av Nord-Trøndelag fylkeskommune for å utvikle det nye hybelhuset. Byggeherren ønsket et prosjekt som skulle utvikles gjennom et skisseprosjekt med brukermedvirkning og avsluttes som et forprosjekt.

Energiforbruk og miljø er et tema som bygggeherren har lagt stor vekt på. Ambisjonsnivået har vært å etablere et nullutslippsbygg (ZEB - EQ) i passivhus standard. Huset et tenkt som et massivtre hus med solceller på taket. Skolen har også en geotermisk brønn som brukes til oppvarming av drivhuset på skolen. Varme fra denne geotermisk brønnen, skal også benyttes til oppvarming av hybelhuset for å redusere energiforbruket mest mulig.