Kulturtribunen

Kunde:

Trondheim Kommune

-

Sted:

Ranheim, Trondheim

-

Fagdisiplin:

Interiør

-

Areal:

3200 m²

-

Tidsrom:

2014- 2015

-

Status: :

Ferdigstilt

-

Foto:

Anniken Zahl Furunes

-

Faggruppe:

Interiør

Kulturtribunen er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Kommune og Ranheim IL hvor det er etablert fritidsklubb, fysakhus og folkebibiliotek i felles lokaler i nytt tribunebygg på Ranheim.

Bibliotek, fritidsklubb og fysak har egne områder i lokalet, men benytter seg av hverandres områder slik at alle lokalene er i bruk større deler av døgnet. De får en mer arealeffektiv, men romlig løsning der bygget blir mer levende. Fritidsklubb med kjøkken og fysak brukes feks. av barnehager, pensjonister og til litterære samlinger, konserter eller kurs på dagtid; biblioteket er tilgjengelig og brukes flittig av ungdommene også på kveldstid. I tillegg har bydelsbibilioteket utvidet selvbetjent åpningstid for ordinære brukere.

Kulturtribunen ønsker å være mer enn et bibliotek og har derfor et design og en møbel- og materialbruk som skiller seg fra standard.

tegn_3 har levert skisse- og detaljprosjekt med utvikling av bruks- og designkonsept for sambruk av lokalene, samt detaljprosjekt med  spesialdesign av møbler og oppfølging av leveranse.

I tillegg har tegn_3 også deltatt i prosessen med integrert kunst.