Kværnerbyen

Kunde:

OBOS, Nye Hjem

-

Sted:

Kværnerbyen, Oslo

-

Tidsrom:

2007-2015

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Arkitektur / Interiør / Landskap

Der industrigiganten Kværner Brug en gang holdt til vokser et av Oslos største boligprosjekter fram. På den tidligere industritomta er OBOS i ferd med å utvikle inntil 1.800 boliger og nesten 50.000 kvm med næring, kultur, spisesteder, forretningsarealer og barnehager. 

OBOS har hele tiden hatt som mål å skape et godt bomiljø ved å utvikle fungerende og robuste utearealer mellom de forskjellige byggetrinnene.  tegn_3 har vært arkitekter og landskapsarkitekter på tre av kvartalene og har sammen med OBOS egen arkitekt utviklet leilighetene samtidig som man har arbeidet innafor rammene til det byggesystem som entreprenøren valgt.
De siste to kvartalene Pelton og Francis sto ferdig vinteren 2014-2015. Prosjekteringsgruppen har vært sammensatt arkitekt og landskapsarkitekt fra tegn_3 og rådgivere fra REINERTSEN.

Arkitekter og entreprenør har samarbeidet tett for å finne kostnadseffektive og gunstige løsninger. Det er lagt vekt på å skape et helhetlig uttrykk i forhold til det som allerede er etablert av bebyggelse men samtidig gi et mer moderne inntrykk. Resultatet er en oppdatert versjon av industribyen med enkle former og rasjonelle detaljer.  Totalt omfatter de tre kvartalene mer enn 440 leiligheter med tilhørende parkeringsanlegg og næringsarealer.

tegn_3 har også prosjektert utendørsarealet til hvert kvartal. Gårdsrommet er bygget på garasjekjeller, og fungerer som rekreasjonsareal, adkomstareal og område for oppstilling av brannbil. Gårdsrommet er forholdsvis lite, men byr på oppholdsareal og lekeareal. Stål og betong er rammen for det grønne, og kan gi assosiasjoner til det industrielle landskapet. En kulesteinselv gir rom for lek og fungerer som et dekorativt element som er fint å se på fra balkongene.

Planen er utarbeidet med tanke på å skape gode oppholdsrom for unge og gamle, og etablerer både private og semiprivate områder på bakkeplan. Beboere på bakkeplan har avskjermede uteplasser, og de ulike oppholdsonene skal kunne brukes av ulike grupper på samme tid. Plantekassene er bygget opp slik at man tilfredstiller plantens behov for vekstjord, samtidig som man har skapt et spennende og intimt område å bevege seg igjennom.