Ladebyhagen

Kunde:

OBOS

-

Sted:

Trondheim

-

Fagdisiplin:

Plan / Arkitekt / Landskap

-

Størrelse:

11 000 m²

-

Tidsrom:

2010-2014

-

Status:

Ferdigstilt 2014

-

Foto:

Jiri Havran

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

Ladebyhagen er et boligutviklingsprosjekt i et gammelt industriområde på Lade i Trondheim og del av et stort kvartalsprosjekt som er regulert til flere byggetrinn. Første byggetrinn omfatter to bygninger: Et svalgangshus og et lamellhus med tilsammen 73 leiligheter, parkeringskjeller og næringsareal. Ved prosjekteringen er det lagt vekt på en god arkitektonisk utforming og fargesetting som ivaretar hensynet til tilgrensende bymessige områder og til viktige landskapskvaliteter. Det er lagt vekt på variasjon i sammensetting av boenhetene med tilrettelegging for hybler til leiligheter med opp til 4 soverom. Tilgjengelighet i leilighetene med romslige soverom og bad samt universell utforming i fellesarealene er ivaretatt i henhold til kravene i Tek 10.

Utearealer
Uteoppholdsarealene er delvis private forhager for 1. etasje. Takterrasser, balkonger og felles utearealer betjener de øvrige leilighetene.  Utendørs skal gårdsrommet fungere som en arena for adkomst og ferdsel for gående, samt lek, opphold og sosialt samvær for beboende- som en grønn lunge mellom bygningsvolumene. Uterommet byr på varierte muligheter til å sette seg ned og nyte godt vær og frisk luft. Fra takterrassene har beboerne en fantastisk utsikt over hele Trondheim.
Kjelleren strekker seg under begge bygg og binder dem effektivt sammen. Det er avsatt plass til romslige boder, parkering og sykkelparkering. Kjelleren er lagt tilrette for utvidelse til flere byggetrinn. Næring etableres mot Håken Magnussons gate.