Lillestrøm bussterminal

Kunde:

Akershus Kollektivterminaler

-

Sted:

Lillestrøm

-

Størrelse:

45 000 kvm

-

Tidsrom :

2016 -

-

Faggruppe:

Arkitektur / Plan

tegn_3 har i samarbeid med akershus kollektivterminaler utarbeidet mulighetsstudie for urban transformasjon av Lillestrøm bussterminal.
Her utforskes muligheter for en videreutvikling av Lillestrøm bussterminal. Holdeplasser flyttes ut i gaten og det frigjøres plass til en utvikling av et nytt kvartal sentralt i Lillestrøm sentrum.

Den tidligere utilgjengelige og lukkede bakside av eiendommen åpnes opp med en sørvendt plass i direkte tilknytting til helsebygget.
Plassen tilbyr  gode solforhold, lite trafikk og en direkte forbindelse til det fremtidige planlagte kulturkvartal mot nord.

Lavere bebyggelse i randsonen av eiendommen skaper en finkornet struktur i byen. Randsonen tillater høyere utnyttelse mot midten av eiendommen, uten at skalaen i byen sprenges.