Loftesnes bru

Kunde:

Statens Vegvesen Region Vest

-

Sted:

Sogndal

-

Størrelse:

40 000 m2

-

Tidsrom:

2013-pågående

-

Status:

Under bygging

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap

Nye Loftesnes bru i Sogndal krysser sundet mellom Sogndalsfjorden og Barsnesfjorden. Den nye brua skal erstatte den eksisterende brua som i dag binder sammen Loftesnes og Nestangen.Dagens kryss på Nestangen erstattes av en rundkjøring. I forbindelse med ny bru skal det fylles ut og etableres et park- og turområde rundt landkarene på begge sider av sundet.

Dagens turvei fra Sogndal sentrum "fjordstien" skal forsettes langs fjorden og under brua, hvor den så går i en slynge opp til rundkjøring og fortsetter over brua til Loftesnes.

På Loftesnes etableres en rekreasjonspark med varierte sitte- og piknik muligheter, gressflater som inviterer til aktivitet og trapper ned til vannet med mulighet for bading og adkomst for båter. Vegetasjonen er preget av trær med prydverdi i blomster og farger, og større felter med grass/eng som rammer inn planområder og langs med gangstiene.

Langs med gangstiene er pullertbelysningen videreført fra fjordstien som strekker seg helt fra sentrum, og gir et sammenhengende og helhetlig utrykk. Belysningen står delvis i felter med gras/eng og gir området er mykt og lite sjenerende lys.

Brua er konstruert av ÅF Reinertsen AS, mens veien prosjekteres av Statens vegvesen. tegn_3 står for landskapsarkitekturen og har vært involvert i brudesign.