Mind

Kunde:

Mind

-

Sted:

Trondheim

-

Areal:

220 m2

-

Tidsrom:

2015

-

Status:

Ferdigstilt

-

Foto:

Anniken Zahl Furunes

-

Faggruppe:

Interiør

Kunden skulle flytte inn i nye lokaler. De nye lokalene måtte gi rom for intern vekst i firmaet, men også plass til fremleie til annen bedrift i samme lokale. Det var ønskelig å sitte i åpent landskap både internt, men også med fremleie-delen slik at lokalene i fremtiden kan fungere som et stort kontorlandskap.

Det var derimot ønskelig å dele av lokalene delvis. Dette ble løst ved å sette inn felles multirom mellom de to åpne landskapene, som gir hvert landskap et rom for konsentrasjon og samarbeid. Disse rommene deler lokalet i to, men man bevarer samtidig åpen kommunikasjon mellom landskapene. Man ønsket også å dele kjøkkenfasiliteter og møterom.

Den interne logisitikken ble også løst ved å endre inngangssituasjonen, slik at firmaets kunder kan gå rett inn til riktig bedrift, uten å måtte gå forbi den andre.