Mjøndalen arkitekturveileder

Kunde:

Nedre Eiker kommune

-

Sted:

Mjøndalen

-

Tidsrom:

2017-2018

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap / Plan

I sammenheng med en ny områderegulering av Mjøndalen sentrum har tegn_3 utarbeidet en arkitektonisk veileder for sentrumsområdet. Reguleringsplanen legger den overordnede rammen for utvikling og utbygging av sentrumsområdet, mens den arkitektoniske veilederen supplerer og utfyller områdereguleringen. 

Mjøndalen sentrum har kvaliteter i sitt fysiske miljø som det er verd å videreføre og styrke. Den arkitektoniske veilederen spesifiserer krav til utforming av både bygninger, gater og byrom. Veilederen skal inspirere og oppmuntre til løsninger som fremmer Mjøndalen sentrum som et attraktivt, harmonisk og urbant sentrumsområde.