Publikumsarena Sorgenfri

Kunde:

Trondheim kommune

-

Sted :

Sorgenfri, Trondheim

-

Areal:

90 000 m²

-

Tidsrom:

2014

-

Status :

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Arkitektur / Plan

tegn_3 har på vegne av Trondheim kommune utarbeidet mulighetsstudie for ny publikumsarena på Sorgenfri, sør i Trondheim. Studien viser en arena som kan huse internasjonale mesterskap i håndball og som i tillegg kan være en konsert og arrangementsarena som Trondheim i dag mangler.

Hallen har tilskuerkapasitet på 8 000 mennesker for hallidrett og mulighet for inntil 10 000 tilskuere på konserter og arrangementer.

Foruten hallen viser mulighetsstudien hvordan områdene tilstøtende arenaen kan utvikles. Sorgenfri-området skal transformeres til en ny bydel og mulighetsstudiet viser hvordan publikumsarenaen kan bli et sentralt element. Studien viser også hvordan en ny bydel kan bli seende ut, herunder det viktige skråtorget som skal være samlingspunkt på nye Sorgenfri. Skråtorget skal også binde sammen områdene mellom SINTEF/ Sorgenfriveien, Trondheimsporten, Tempebanen/Nidelva og mulig nytt kollektivknutepunkt på Sorgenfri.

Arbeidet har bestått av analyse-, visjons- og konseptarbeid organisert rundt arbeidsverksteder med oppdragsgiver og andre berørte.Sluttresultatet i prosjektet er en visualisert mulighetsstudie med vurdering av utbyggingsalternativer.