Munchmuseet, nye arbeidsformer

Kunde:

Munchmuseet i Oslo

-

Sted:

Oslo

-

Fagdisiplin:

Utvikling, analyse

-

Størrelse:

26 313 m² BTA

-

Tidsrom:

2018-2020

-

Status:

Pågående

-

Faggruppe:

Utvikling og analyse

Munchmuseet flytter inn i sitt nye bygg i Bjørvika desember 2019. Det nye bygget representerer på alle måter en endring i arbeidsformer og arbeidsplasser. Ledelsen i Munchmuseet ønsker å legge til rette for en god endringsprosess, med kunnskap, informasjon og deltagelse, slik at de nye arbeids- og kontorplassene kan tas i bruk på en effektiv måte.

tegn_3 leder arbeidsgruppen for nye arbeidsformer, hvor vi gir innspill til designprosessen og utarbeider nødvendige organisatoriske og teknologiske tiltak og aktiviteter for å gjøre organisasjonen klar til ny arbeidshverdag. Arbeidsgruppen består av museets ledere, tillitsvalgte/verneombud, prosjektmedarbeidere, representanter fra kommunikasjon og IKT.

tegn_3 sikrer at lederne er forberedt sin nye arbeidssituasjon, og gjør dem klare til å ta i bruk de nye lokalene som verktøy i sin lederpraksis.

tegn_3 arrangerer allmøter; for å informerer og dele kunnskap til alle medarbeidere.

Relaterte prosjekter