Nedre Bakklandet

Kunde:

Karl Ove Bjørnstad AS |
Trondheim kommune

-

Sted:

Nedre Bakklandet, Trondheim

-

Tidsrom:

2010-2017

-

Faggruppe:

Arkitektur / Landskap

Bakklandet er et av Trondheims mest avholdte strøk, både som nabolag, sentrumsbydel og turistattraksjon.

tegn_3 jobber med tre prosjekter i dette området; gateopprustning langs Nedre Bakklandet, og prosjektering av bolig- og næringsbygg samt en gang- og sykkelvei forbi bygget opp til Bakkegata.

Gateprosjektet strekker seg gjennom Nygata i sør til Bakke bro i nord, inkludert en flott liten plass midtveis. Gatene ble oppgradert med brostein og sykkelheller som en videreføring av sykkelkonseptet lenger sør, og som er godt tilpasset miljøet med den gamle trehusbebyggelsen langs Nidelva. Kvartalene er deler av hovedsykkeltraséen.

Parallelt har vi også utformet en bygård ved inngangen til Bakke bro, på en knapp men svært eksponert tomt, mellom trehusbebyggelsen på Møllenberg og Innherredsveiens begynnelse. Bygningen inneholder 9 boenheter, alle med tilgang til uteplass både på takterrasse, balkong og bakgård. I sokkel mot Nedre Bakklandet åpner bygget seg mot gaten, der et næringsareal har inngang på plan med fortauet. Stedstilpasning har vært et viktig stikkord i utformingen av bygningen; fasadene tar del i en rytme som allerede finnes i gata, i et formspråk som gjenspeiler sin tid.

tegn_3 og ÅF engineering har også prosjektert en gang- og sykkelvei fra rundkjøringen, forbi det nye bygget og opp til Bakkegata.