Nittedal ungdomsskole

Kunde:

Nittedal kommune

-

Sted:

Rotnes, Nittedal

-

Størrelse:

20000 m2

-

Tidsrom:

2017-2021

-

Status:

Pågående

-

Faggruppe:

Landskap

tegn_3 har utformet uteområdene til den nye Nittedal ungdomsskole, et prosjekt vi vant i en pris- og design konkurranse med Backe Romeriket, arkitektgruppen lille-frøen og ÅF Engineering.

Nittedal ungdomsskole er et BREEAM Excellent-prosjekt, noe som stiller høye krav til uteområdenes utforming og innhold. I prosjektet er det lagt spesielt fokus på mobilitet, økologi og overvannshåndtering. Det har blitt utarbeidet en mobilitetsplan for skolens brukere, og i samarbeid med en økolog har det blitt gjort mange tiltak for å øke det biologiske mangfoldet på tomta og tomtas økologiske verdi. Ved å infiltrere, fordrøye og forsinke overvannet gjennom blant annet åpne vannrenner og regnbed er det oppnådd en god overvannshåndtering for tomta.

Konseptet bak utformingen av uteområdene er Nitelva, som med sin meandrerende form er lagt over tomtens sydside. Elvas form danner et landskap for både aktivitet og opphold, med rom til buldrevegg, regnbed, opphold, sittekanter, amfi, skateramper og lek. Dette terrenget vil etablere en kontrast mot idrettssletta i sør og bli en viktig oppholdsplass for lokalsamfunnet. Det er også fokusert på å opprette en grønn akse som strekker seg fra idrettssletta og videre nordover mellom den nye skolen og flerbrukshallen. Parkeringskapasiteten er dimensjonert for også å kunne betjene brukere av sentralidrettsanlegget, Rotneshallen og besøkende til terapibassenget, og tjener slik flere funksjoner i lokalsamfunnet.