Nordkisa Skole

Kunde:

Ullensaker kommune

-

Sted:

Nordkisa

-

Tidsrom:

2011-2013

-

Status:

Ferdigstilt

-

Faggruppe:

Arkitektur / Interiør / Landskap

tegn_3 har detaljregulert og prosjektert ny barneskole med flerbrukshall på Nordkisa i Ullensaker Kommune.

Skolen er en 2 parallell 1-7 skole for 250 elever, og skal fungere som nærmiljøsenter på kveldstid. Skolen skal være en "uteskole", og det har vært fokus på å skape en god sammenheng mellom skolen og uteområdene.

Tomtens markante trekk er den store åpne flaten med de høyreiste trærne. Byggene er plassert slik at det dannes to hovedområder: adkomstsone i nord, og skolegård i sør. Skolebygget henvender seg mot solen og det åpne terrenget, og lar bygningskroppen omkranse skolegården og fungere som en klimaskjerm mot de kalde vindene fra nordøst.

Skolegården er utarbeidet med ulike soner for forskjellige aktiviteter, med opparbeidede forhøyninger og forsenkninger i terrenget. Den nordre delen av tomten består av et torg med bussholdeplass, parkering og flerbrukshallen som er i relasjon til idrettsanlegget som befinner seg nord/vest for tomten. Anlegget består av to sammenhengende hovedvolumer, selve skolen i 2 etasjer , og flerbrukshallen. Allrommet, skolens storstue, ligger mellom disse, og knytter dem sammen. I allrommet, så vel som i resten av interiøret, er det lagt vekt på naturlige materialer godt med dagslys.

Hvert trinn har fått sin egen identitet som følger eleven fra inngang til undervisningsareal, og det er skapt flere små uformelle møteplasser mellom klasserommene. Programmeringen og organiseringen av skolen er utarbeidet i nært samarbeid med brukergruppen for å oppnå fleksible løsninger og en stor grad av sambruk, innad i skolen, men også for utleie til nærmiljøet.